Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

BASIN BÜLTENİ

BEI/12/206

Lüksemburg, 20 Aralık 2012

Türkiye'de iklim eylemi ve akılcı büyüme için 300 milyon EURO'luk yeni AYB finansmanı

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), İklim Eylemini, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) ve orta büyüklükte (orta düzey sermayeli) şirketleri hedefleyen toplam 300 milyon EURO'luk bir finansman paketiyle Türkiye'ye desteğini yeniliyor.

AYB Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom bu vesileyle AYB'nin Lüksemburg'daki genel merkezinden şu değerlendirmeyi yapmıştır:

"Türkiye'ye olan desteğimizin istikrarlı ve güçlü bir biçimde devam ettiğini açıklamaktan özel bir mutluluk duyuyorum. Bugün ülkedeki girişimciliğe ve iklim değişikliğine yönelik olarak 300 milyon EURO'luk bir kredi paketi imzalıyoruz. 2011 yılında finanse ettiğimiz Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi'nin ardından bugün de Türkiye'deki ikinci işlemimiz için imza atarak ülkedeki İklim Değişikliğinin etkilerine uyum sağlama çalışmalarına katkı yapıyor olmaktan, yani Taşkın Önleme ve Korunma altyapısını daha da güçlendiriyor olmaktan sevinç duyuyorum. Ayrıca, en büyük çok taraflı finansal kuruluş olarak uzmanlığımızı ve elimizde bulunan araçları, Türkiye'nin hızla büyüyen girişimci faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde yerel bankacılık partnerlerimizin uzmanlığıyla biraraya getirmeye devam ediyoruz. Bu itibarla KOBİ'ler ve orta düzey sermayeli şirketler lehine Vakıfbank üzerinden başlattığımız işlem, AYB finansmanının nihai lehtarlarına sunulan şartları, özellikle sağlanan kredilerin vadesi yönünden geliştirecektir."

Türkiye'de iklim eylemi ve akılcı büyüme için ayırdığımız 300 milyon EURO'luk yeni AYB finansmanı şunları içeriyor:

100 milyon EURO, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Türkiye'deki muhtelif nehir yataklarında yürütülen taşkın önleme ve korunma çalışmalarını finanse eden bir yatırım programını destekleme amaçlıdır. Projenin, insanları ve geçim kaynaklarını taşkınların etkilerinden koruyarak daha kapsamlı ekonomik faydalar sağlaması öngörülüyor. Korunma seviyeleri gerektiği gibi yükseltilmek suretiyle proje, aynı zamanda Türkiye'nin İklim Değişikliğinin etkilerine uyum sağlamasına da katkı yapacaktır.

KOBİ'lerin ve orta düzey sermayeli şirketlerin küçük ve orta ölçekli yatırımlarının finansmanı için kredi hattı şeklinde Vakıfbank üzerinden sağlanan ek 200 milyon EURO büyük ölçüde imalat, ticaret ve hizmet sektörlerine giderek ülkenin ekonomik kalkınmasına ve istihdam yaratılmasına katkı yapacaktır.

Editöre not:

Avrupa Yatırım Bankası, Üye Devletlerin sahibi olduğu AB bankasıdır. AB politika hedeflerine katkıda bulunma amacıyla sağlam yatırımlara uzun-vadeli finansman sağlar. 2011 yılında AYB’nin toplam kredilendirmesi, 61 milyar EURO’ya ulaşmıştır.

AYB, Avrupa Birliği'nin Bankası olarak bütün kilit sektörlere yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarındaki geniş tecrübesiyle (neredeyse 50 yıldır sürdürdüğü işlemleriyle) Türkiye'nin uzun vadeli, finansal partneridir. AYB, Boğaz Köprüsü ve Tüneli, İstanbul Metrosu gibi simgesel altyapı projelerinin yanısıra Antalya, Samsun ve Bursa'daki hafif metro sistemleri ve kilit özel sektör endüstri projeleriyle Türk ekonomisine ve ülkenin AB katılım-öncesi sürecine önemli bir katkı yapmıştır.

Basın yetkilisi:

Helen Kavvadia, kavvadia@eib.org; Tel.: +30 210 6824517

İnternet: www.eib.org/press - Basın ofisi: +352 4379 21000 – press@eib.org


Side Bar