Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

BASIN BÜLTENİ

BEI/12/188

Lüksemburg, 5 Aralık 2012

AYB, Arçelik ARGE programına destek veriyor

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Arçelik A.Ş.'nin ürün performansını geliştirmeye ve ürün gamını genişletmeye yönelik araştırma ve geliştirme programına 100 milyon EURO'luk kredi açıyor.

AYB'nin Arçelik'e açtığı uzun vadeli kredi ile 2012-2015 döneminde enerji verimliliği, ileri malzeme teknolojileri, yenilikçi teknolojiler, ürün tasarımı, akıllı ev bağlantıları ve temiz imalat alanlarındaki ARGE faaliyetleri finanse edilecek. Arçelik, Avrupa'nın üçüncü en büyük ev eşyaları imalatçısıdır ve kendi bünyesinde teknoloji geliştirmek için güçlü bir kararlılık taşımaktadır. Arçelik’in ARGE bölümünde 850'den fazla araştırmacı ve mühendis çalışıyor; ve bölüm birkaç Türk ve uluslararası üniversiteyle sıkı bir işbirliği içinde.

AYB Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom, diğer görevlerinin yanısıra Türkiye'deki faaliyetlerin sorumlusu sıfatıyla şunları söyledi: “Arçelik'in yenilikçi ve rekabetçi stratejisine destek olmaktan özel bir mutluluk duyuyoruz. ARGE faaliyetlerinin artırılması, AYB için bir önceliktir ve bu işlem, ülkedeki özel sektör ARGE faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bir ilktir. Avrupa'nın küresel rekabet karşısında rekabet gücünü koruyabilmesi, istihdamı seviyesini devam ettirebilmesi ve sürdürülebilir büyüme sağlaması için inovasyon, temel bir önem arzeder. Ayrıca Arçelik'in ARGE programı, ürün portföyünün çevresel sürdürülebilirliğini ve kalitesini daha da ileriye taşıyacaktır”.

Editöre not:

Avrupa Yatırım Bankası, Üye Devletlerin sahibi olduğu AB bankasıdır. AB politika hedeflerine katkıda bulunma amacıyla sağlam yatırımlara uzun-vadeli finansman sağlar. 2011 yılında AYB’nin toplam kredilendirmesi, 61 milyar EURO’ya ulaşmıştır.

AYB, Avrupa Birliği'nin Bankası olarak bütün kilit sektörlere yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarındaki geniş tecrübesiyle (neredeyse 50 yıldır sürdürdüğü işlemleriyle) Türkiye'nin uzun vadeli, finansal partneridir. AYB, Boğaz Köprüsü ve Tüneli, İstanbul Metrosu gibi simgesel altyapı projelerinin yanısıra Antalya, Samsun ve Bursa'daki hafif metro sistemleri ve kilit özel sektör endüstri projeleriyle Türk ekonomisine ve ülkenin AB katılım-öncesi sürecine önemli bir katkı yapmıştır.

2011 yılında AYB, ülke ekonomisinin bütün kilit sektörlerindeki projeler için toplam 2,0 milyar EURO kredi sağlamıştır. Sonuç olarak 2011 yılında Türkiye, AB dışındaki kredi alıcısı ülkeler arasında ilk sırada yer almaya devam etmiştir.

Basın yetkilisi:

Helen Kavvadia, Kıdemli İletişim Görevlisi

E-posta: kavvadia@eib.org; Tel.: +30 210 6824517


Side Bar