Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

BEI/12/171

Lucemburk/Olomouc, 23. listopadu 2012

EIB poskytuje další úvěr na městskou infrastrukturu v Olomouci

Evropská investiční banka (EIB) poskytuje středomoravskému městu Olomouc úvěr ve výši 500 mil. CZK (přibližně 20 mil. EUR) na financování projektů komunální infrastruktury. Cílem těchto projektů je zlepšit, zrekonstruovat, zmodernizovat a rozšířit infrastrukturu města v oblasti dopravy, ochrany životního prostředí, vzdělávání, kulturního dědictví a různých komunálních služeb.

Tento dlouhodobý úvěr EIB, poskytnutý za příznivých podmínek, pomůže městu Olomouc financovat projekty zahrnuté do Strategického plánu rozvoje města na období let 2007-2013. Přispěje k lepší kvalitě života občanů a posílí konkurenceschopnost města. Některé projekty mohou také získat podporu ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti EU.

Finanční prostředky od EIB budou v kombinaci s dalšími zdroji použity na vybudování dvoukolejné tramvajové trati „Nové Sady – I. etapa“ v délce 1,4 km. Tato nová infrastruktura zlepší dopravní situaci a kvalitu životního prostředí v jihovýchodní části Olomouce.

Poskytnutí tohoto úvěru je pokračováním úspěšné spolupráce mezi EIB a městem Olomouc. V roce 2009 poskytla banka městu úvěr ve výši 1 mld. CZK, který byl v plné výši použit na modernizaci komunální infrastruktury.

V rámci svého klíčového cíle posilovat hospodářskou a sociální soudržnost Unie EIB aktivně podporuje rozvoj českých regionů a obcí poskytováním dlouhodobých zdrojů financování za příznivých podmínek. Od roku 2005 poskytla banka sedmi českým regionům a sedmi českým městům, včetně hlavního města Prahy, úvěry ve výši téměř 2,227 mld. EUR. Tyto úvěry financují provádění operačních programů v různých odvětvích, často v kombinaci s granty z fondů EU.

Obecné informace:

EIB, instituce dlouhodobého financování Evropské unie, podporuje ekonomicky životaschopné investiční projekty, které přispívají k integraci, vyváženému rozvoji a hospodářské a sociální soudržnosti členských států EU. Od roku 1990 poskytla EIB v České republice úvěry ve výši zhruba 10,7 mld. EUR.

--------------------------------

Další informace Vám poskytne pan Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org,
tel.: +352-4379-83334, nebo je naleznete na internetových stránkách EIB:
http://www.eib.org


Side Bar