Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

PRESSITEADE

BEI/12/168

Tallinn/Luxembourg, 23. november 2012

EIP toetab Tallinna linnataristu arengut

Euroopa Investeerimispank (EIP) annab pikaajalise laenu 66,8 miljonit eurot, et rahastada väikeseid ja keskmise suurusega prioriteetseid projekte, millega uuendatakse Tallinna linnataristut.

EIP asepresident Pim van Ballekom, kes vastutab laenuandmise eest Eestis, märkis: „Soodsatel tingimustel eraldatavad EIP vahendid aitavad parandada elukvaliteeti Tallinnas, mille 400 000 elanikku moodustavad ligi kolmandiku Eesti elanikkonnast. Laen tugevdab veelgi panga suhteid Eesti avaliku sektoriga ning näitab turule EIP soovi osaleda Eesti avaliku sektori projektiteostajate investeeringute rahastamisel.“

EIP vahendid aitavad rakendada Tallinna Linnavalitsuse nelja-aastast investeerimisprogrammi aastateks 2011–2014. Programm on keskendunud linnataristu, eelkõige tänavate, transpordi ja avaliku ruumi objektide, haridus- ja spordirajatiste, sotsiaal- ja tervishoiuinfrastruktuuri, sotsiaaleluasemete ning kultuuripärandi objektide renoveerimisele.

Laen tähendab EIP ja Tallinna Linnavalitsuse vahelise eduka koostöö jätku. Pank andis Tallinna linnale 2008. aastal laenu, millest on rahastatud linna teetranspordi projekte.

Taust

Euroopa Investeerimispank on pikaajalisi laene pakkuv Euroopa Liidu institutsioon ja kuulub ELi liikmesriikidele. Pank pakub pikaajalist rahastamist usaldusväärseteks investeeringuteks, et aidata saavutada ELi poliitikaeesmärke.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust kontaktisikuga: Dušan Ondrejička, mailto:d.ondrejicka@eib.org, tel: +352-4379-83334, või külastage EIP kodulehte: www.eib.org.


Side Bar