Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

BASIN BÜLTENİ

BEI/12/157

Lüksemburg, 9 Kasım 2012

Türkiye’de bilgi ekonomisi için 175 milyon EURO’luk yeni AYB finansmanı

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye’de bilgi ekonomisini desteklemek için 175 milyon EURO sağlıyor. Proje’nin amacı, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bilim sistemini güçlendirmek, araştırma ve inovasyon kapasitesini geliştirmektir. Bu kolaylıkla, TÜBİTAK tarafından uygulanmakta olan en büyük ulusal ARGE destek programlarından ikisi finanse edilmektedir:

- üniversiteler ve kamu sektörünün yanısıra özel araştırma merkezleri tarafından yürütülen temel araştırmalara yönelik proje temelli hibeler sağlayan Akademik Araştırmaları Destek Programı ve

- Türk özel sektör şirketlerinin küresel rekabet gücünü artırmak ve girişimcilik kültürüne daha fazla destek olmak için sanayi ve üniversiteler arasındaki işbirliğini kolaylaştıran Endüstriyel ARGE ve İnovasyon Programı.

Türkiye iş camiası ve genel olarak da toplumu bundan yarar sağlayacaktır çünkü ARGE programlarının sonuçlarını, inovasyonun geliştirilmesi ve verimliliğin, ekonomik büyümenin artırılması yolunda kullanabileceklerdir.

AYB Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom bu vesileyle AYB'nin Lüksemburg'daki genel merkezinden şu değerlendirmeyi yapmıştır:

“2010 yılında finanse ettiğimiz iki projenin başarıyla hayata geçirilmesinin ardından bugün TÜBİTAK'a verdiğimiz desteği yeniliyor olmaktan sevinç duyuyorum. Böylece Türkiye'de öncü araştırma ve eğitim mükemmelliği yoluyla akılcı büyümeye destek kararlılığımızı da yenilemiş oluyoruz. Bu proje, bu amaca ulaşılması yolunda iyi bir araç olacaktır çünkü sadece gelecek nesillere yarar sağlamayacak ama aynı zamanda ülkedeki uzmanlık becerilerini geliştirecek, inovasyonun itici gücü olacak ve ekonomik büyümeyi hızlandıracaktır.”

Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin akılcı büyümenin temeli olarak ARGE altyapısının desteklenmesini hedefleyen stratejik yönelimiyle de tutarlılık içindedir. Yine bu proje, ortak Avrupa Araştırma Alanı'nın güçlendirilmesi ve Türkiye'nin bu alana entegrasyonuyla ilgili AB öncelikleriyle de tam bir paralellik taşır. Banka, 2008 yılından bu yana bilgi ekonomisine katkı yapan ve ARGE çalışmalarına destek olan 5 projeyi finanse ederek Türkiye'de akılcı büyüme için 1,4 milyar EURO civarında bir meblağı aktarmıştır.

Editöre not:

Avrupa Yatırım Bankası, Üye Devletlerin sahibi olduğu AB bankasıdır. AB politika hedeflerine katkıda bulunma amacıyla sağlam yatırımlara uzun-vadeli finansman sağlar. 2011 yılında AYB’nin toplam kredilendirmesi, 61 milyar EURO’ya ulaşmıştır.

AYB, Avrupa Birliği'nin Bankası olarak bütün kilit sektörlere yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarındaki geniş tecrübesiyle (neredeyse 50 yıldır sürdürdüğü işlemleriyle) Türkiye'nin uzun vadeli, finansal partneridir. AYB; ulusal düzeydeki simgesel altyapı yatırımlarını, sürdürülebilir ulaştırma, su ve atık su alanlarındaki belediye yatırımlarını, kamu ve özel sektör partner bankaları ve kurumsal kredilendirme yoluyla aktarılan KOBİ kredilerini kullanarak Türkiye'nin ekonomisine ve ülkenin AB katılımı öncesi sürecine önemli bir katkıda bulunmuştur.

2011 yılında AYB, ülke ekonomisinin bütün kilit sektörlerindeki projeler için toplam 2,0 milyar EURO kredi sağlamıştır. Sonuç olarak 2011 yılında Türkiye, AB dışındaki kredi alıcısı ülkeler arasında ilk sırada yer almaya devam etmiştir.

Basın yetkilisi:

Helen Kavvadia, E-posta: kavvadia@eib.org, Tel.: +30 210 6824517

Website: www.eib.org/press - Press office: +352 4379 21000 – press@eib.org


Side Bar