Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/11/21

Luxembourg, 2011. február 22

Rekordösszegű klímavédelmi hitelezés 2010-ben

Luxembourg, 2011. február 22 - Az Európai Beruházási Bank (EBB) 19 milliárd euróra növelte az éghajlatvédelmi beruházásokat támogató banki finanszírozás összegét, mely így éves hitelállományának 30%-át teszi ki. Az előző évben realizált 16 milliárd euróhoz képest is kiemelkedő összeg egyben jelentős lépés a fenntartható európai növekedés és a szénszegény jövő megteremtését célzó erőfeszítések támogatása irányában.

2010-ben az EBB összesen 72 milliárd eurónyi hitelt helyezett ki (62 milliárd eurót az EU tagországaiban, 9 milliárd eurót az Unión kívüli országokban), melyből mintegy 460 nagyobb beruházás valósulhatott meg. A válságot megelőző időszak finanszírozási szintjéhez történő fokozatos visszatérés összhangban áll a bank szándékával, hogy tevékenységét a mindenkori gazdasági környezethez igazítsa.

Az európai gazdaság talpra állításában játszott szerepét fokozandó az EBB az elmúlt három évben az eredeti tervekhez képest 11 milliárd euróval több, összesen 61 milliárd eurónyi kiegészítő finanszírozást biztosított. E rendkívüli pénzügyi támogatás haszonélvezői elsősorban a kis és középvállalkozások (kkv-k) voltak, melyek e kihívásokkal teli gazdasági környezetben különösen is nehezen jutnak forráshoz, valamint a kevésbé fejlett európai régiók. A három év alatt összesen csaknem 160 000 kkv részesült valamilyen formában EBB-finanszírozásban, a kevésbé fejlett európai régiók pedig mintegy 430 különböző beruházás révén jutottak többletforráshoz.

Philippe Maystadt, az EBB elnöke szerint: „Európa gazdasági kilábalásának támogatására vonatkozó küldetésünket olyan projektek finanszírozásával teljesítettük, amelyek ösztönzőleg hatnak a gazdasági növekedésre, az innovációra és a munkahelyteremtésre, de nagyon büszkék vagyunk a klímavédelmi erőfeszítéseket támogató rekordösszegű hiteleinkre is. Egy jobb és fenntarthatóbb jövő építése – ez a küldetés lebeg szemünk előtt, bármit teszünk is.”

Az EBB éghajlatvédelmi projekteket támogató hitelei leginkább energetikai (megújuló energiával és energiahatékonysággal kapcsolatos) beruházásokra és fenntartható közlekedési, szállítási módok fejlesztésére irányulnak.

A bank sikeresen növelte a megújuló energiákra és az energiahatékonyság fokozására irányuló hitelek részarányát a teljes hitelállományon belül. Megújuló energiákra több, mint 6 milliárd euró, energiahatékonysággal kapcsolatos projektekre 2 milliárd eurót meghaladó összeg jutott 2010-ben. A tagországok nemzeti megújulóenergia-programjai nagy lendületet adtak a területen megvalósuló beruházásoknak, és a finanszírozásból a három feltörekvő új technológia (szél, nap és biomassza) mindegyike részesült. Ami pedig a közlekedési ágazatot illeti, az EBB élen jár az elektromos gépjárművek fejlesztésének támogatásában.

Az Európai Unión kívüli országok összesen 2 milliárd eurónyi klímavédelmi célú EBB-forráshoz jutottak 2010-ben. A következő években a bank jelentősen növelni kívánja a fenntartható energetikai beruházások támogatását ezekben az országokban, melyet a fenntartható és biztonságos energiaellátásért létrehozott pénzügyi keret 1,5 milliárd eurós, összesen 4,5 milliárd euróra történő emelése tesz lehetővé. Ennek, valamint a klímavédelmi erőfeszítések támogatására vonatkozó 2 milliárd eurós uniós mandátumnak (melyet jelenleg az Európai Parlament és a Tanács tárgyal) köszönhetően a bank nagy segítséget nyújthat az EU-nak az Európán túli területeket érintő globális éghajlatvédelmi célkitűzéseinek megvalósításában.

Az EBB a jövőben további forrásokkal segíti az Európa 2010 stratégia végrehajtását, mely az Európai Unió klímavédelmi céljait és a nem uniós országokat érintő fejlesztéspolitikai célkitűzéseit foglalja össze. A bank hosszú lejáratú finanszírozást és technikai segítségnyújtást biztosítva, valamint a Bizottsággal közösen kidolgozott, nagyobb kockázatvállalást lehetővé tévő új pénzügyi eszközök révén a jövőben is támogatja a kiemelt ágazatok, infrastruktúrafejlesztők és kkv-k ilyen irányú erőfeszítéseit.

A 2010-es pénzügyi évet a bank 2,1 milliárd eurós nettó eredménnyel zárta.

Háttér:

Az Európai Beruházási Bank (EBB) az Európai Unió hosszú lejáratú hitelezést kínáló pénzintézete.

Legfontosabb feladata az európai integráció, a kiegyensúlyozott fejlődés és a gazdasági és szociális kohézió előmozdítása az Európai Unió tagországaiban.

A tagországi projektek támogatása mellett hitelezési prioritásai között kiemelt helyen szerepel az Unió jövőbeli tagállamaiban és partnerországaiban megvalósuló életképes beruházások finanszírozása is.

A bank jelentős volumenű forrást gyűjt a tőkepiacokon, melyből az EU fejlesztéspolitikai célkitűzéseit előmozdító beruházásokat hitelezhet kedvező feltételek mellett.

Az EBB a legnagyobb szupranacionális kötvénykibocsátó, tartós AAA-adósminősítése szilárd részvényesi hátterének, erős tőkeszerkezetének, kiváló minőségű eszközeinek, konzervatív kockázatkezelési gyakorlatának és megfontolt forrásbevonási stratégiájának köszönhető.

Klíma-, illetve éghajlatvédelmi beruházásnak minősülnek az energiahatékonysággal, megújuló energiákkal, közlekedésfejlesztéssel, erdőmegóvással, innovációval (kfi) és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítésével összefüggő projektek. Ahhoz, hogy egy beruházás klímavédelmi minősítést kapjon, szigorú feltételeknek kell megfelelni a szén-dioxid-csökkentéshez való hozzájárulás, különféle energiahatékonysági célkitűzések, vagy szén-dioxid-leválasztás terén. E szigorú feltételeket kizárólag a leginnovatívabb technológiák (pl. nap-, szél-, vagy biomassza-erőművek) teljesíthetik. Elfogadhatók még azok a beruházások is, melyeknek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással összefüggő komponense a teljes beruházási költség legalább 50%-át teszi ki.

The President’s speech and his Powerpoint presentation are available on www.eib.org/press

Sajtókapcsolatok:

Rainer Schlitt: e-mail: r.schlitt@eib.org; mobiltelefon: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-mail: s.parisse@eib.org; mobiltelefon: (+352) 621 45 91 59;

Sajtótitkárság: e-mail: press@eib.org; telefon: (+352) 43 79 – 21000; fax: (+352) 43 79 – 61000

Általános kérések:

EIB Infodesk

e-mail: info@eib.org; telefon: (+352) 43 79 – 22000; fax: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar