Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Upcoming events

14 september 2017: #AskJuncker – Youtube-debatt med ordförande Jean-Claude Junker i samband med talet om tillståndet i unionen

Nytt

Torsdagen den 14 september 2017 kl. 14.00 kommer EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att delta i en debatt med tre unga youtuber för att diskutera talet om tillståndet i unionen som han då har hållit dagen innan i Europaparlamentet.

Denna debatt organiseras i samarbete med Euronews, forumet Debattera EU och Youtube och kommer att ge tillfälle till en livlig diskussion mellan Jean-Claude Juncker och unga människor i hela Europa om tillståndet i EU och om debatten #FutureofEurope.

Efter den breda debatten om EU:s framtid (#FutureofEurope) med allmänheten, Europaparlamentet, nationella parlament, lokala och regionala myndigheter och det civila samhället i största allmänhet kommer Jean-Claude Juncker att gå vidare med idéerna i sitt tal om tillståndet i unionen. Där lägger han också fram sina personliga åsikter om EU:s framtid och sina prioriteringar för kommande år.

 

Bakgrund

I september varje år håller EU-kommissionens ordförande ett tal i Europaparlamentet om tillståndet i unionen. Talet är både ett bokslut över de framsteg som gjorts under året som gått och en blick framåt mot prioriteringarna under det kommande året. Ordföranden redogör också för hur kommissionen kommer att agera för att komma till rätta med de största utmaningarna i EU. Talet följs av en debatt i kammaren. Detta är första steget i den dialog som förs med Europaparlamentet och rådet inför utarbetandet av kommissionens arbetsprogram för följande år.

Talet om tillståndet i unionen har sin grund i Lissabonfördraget och i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen från 2010. Enligt ramavtalet ska ordföranden även sända en skrivelse till Europaparlamentets talman och till rådets ordförandeskap och i denna redogöra för de åtgärder som kommissionen tänker vidta i form av lagstiftning och andra initiativ fram till slutet av följande år (i detta fall 2018).

 

Händelsen

Klockan 14.00 torsdagen den 14 september 2017 kommer Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att delta i en debatt med tre unga européer på Youtube: Abdel en Vrai från Belgien, Diana zur Löwen från Tyskland och Kovy från Tjeckien. Debatten direktsänds också på Euronews, på Euronews Youtube-kanal och på EbS med tolkning på alla officiella EU-språk. Den visas också direkt i kommissionens pressrum.

 

Källor

Mer information om tillståndet i unionen 2017: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_sv

Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2016: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_sv

Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2015: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2015_sv

Vitboken om EU:s framtid: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_sv

 

AGENDA/17/3161

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar