Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Upcoming events

14. september 2017: #AskJuncker – debata s predsedom Junckerom na YouTube o jeho prejave o stave Únie

Aktuality:

Vo štvrtok 14. septembra 2017 o 14.00 sa predseda Komisie Jean-Claude Juncker spojí s tromi mladými youtubermi, aby spolu diskutovali o jeho prejave o stave Únie, ktorý deň predtým odprezentoval v Európskom parlamente.

Online debatu organizuje spravodajský portál Euronews v spolupráci s portálom Debating Europe a kanálom Youtube. Mladí ľudia v celej Európe sa tak budú môcť zapojiť do živej diskusie s predsedom na tému stav Únie a budúcnosť Európy (#FutureofEurope).

Široká diskusia o budúcnosti Európy (#FutureofEurope) prebiehala na celom kontinente za účasti občanov, Európskeho parlamentu, národných parlamentov, miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov a zástupcov občianskej spoločnosti. Súhrn týchto myšlienok predstaví predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie vrátane svojich osobných názorov na budúcnosť Európy a priorít na ďalšie roky.

 

Súvislosti:

Predseda Európskej komisie každý rok v septembri vystupuje v Európskom parlamente s prejavom o stave Únie, v ktorom hodnotí výsledky dosiahnuté v uplynulom roku a predstavuje priority na budúci rok. Predseda Komisie v príhovore zároveň načrtáva, ako bude Komisia riešiť najpálčivejšie výzvy, ktorým čelí Únia. Po prejave nasleduje rozprava v pléne. Prejav o stave Únie je východiskovým bodom dialógu s Parlamentom a Radou na prípravu pracovného programu Komisie na nasledujúci rok.

Správa o stave Únie, zakotvená v Lisabonskej zmluve, je stanovená v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou z roku 2010. Podľa tejto rámcovej dohody predseda Komisie zasiela predsedovi Európskeho parlamentu a predsedníctvu Rady vyhlásenie o zámere, v ktorom podrobne opíše opatrenia, ktoré má Komisia v úmysle prijať v podobe právnych predpisov a iných iniciatív do konca nasledujúceho roka (v tomto prípade do konca roka 2018).

 

Podujatie:

Vo štvrtok 14. septembra 2017 o 14.00 sa predseda Komisie Jean-Claude Juncker zapojí do debaty s tromi mladými youtubermi: Abdelom en Vrai z Belgicka, Dianou zur Löwen z Nemecka a Kovym z Českej republiky. Debata sa bude vysielať online na kanáloch Euronews, Youtube a EbS s tlmočením do všetkých úradných jazykov Únie. Priamy prenos bude k dispozícii v tlačovom centre Komisie.

 

Zdroje:

Viac informácií o prejave o stave Únie v roku 2017 nájdete tu: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_sk

Junckerov prejav o stave Únie v roku 2016 je k dispozícii na tejto stránke: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_sk

Správa o stave Únie v roku 2015: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2015_en

Biela kniha o budúcnosti Európy: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_sk

 

AGENDA/17/3161

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar