Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Upcoming events

14. september 2017 #AskJuncker – YouTube'i debatt president Junckeriga Euroopa Liidu olukorda käsitleva kõne üle

Uudised:

Neljapäeval, 14. septembril kell 14.00 osaleb Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker koos kolme noore juutuuberiga debatis, et arutleda eelmisel päeval Euroopa Parlamendi ees peetud Euroopa Liidu olukorda käsitleva kõne üle.

Veebidebatt korraldatakse koostöös selliste kanalitega nagu Euronews, Debating Europe ja YouTube ning see annab Euroopa noortele võimaluse pidada presidendiga elavat debatti Euroopa olukorra ja tuleviku üle (#FutureofEurope).

Pärast seda, kui president on pidanud kõikjal ELis Euroopa tuleviku üle laiaulatuslikke debatte (#FutureofEurope) kodanike, Euroopa Parlamendi, liikmesriikide parlamentide, kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning kodanikuühiskonna esindajatega, esitleb ta kogutud ideid oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Samuti esitab ta oma isikliku arvamuse Euroopa tuleviku kohta ja eelseisvate aastate prioriteedid.

 

Taustteave:

Iga aasta septembris peab Euroopa Komisjoni president Euroopa Parlamendi ees Euroopa Liidu olukorra kohta kõne, milles ta teeb kokkuvõtte aasta jooksul saavutatust ja esitab prioriteedid eelolevaks aastaks. Samuti räägib president sellest, kuidas komisjon kavatseb tegeleda kõige pakilisemate probleemidega, millega Euroopa Liit hetkel silmitsi seisab. Kõnele järgneb parlamendi täiskogu arutelu. Nii algatatakse dialoog parlamendi ja nõukoguga komisjoni järgmise aasta tööprogrammi ettevalmistamiseks.

Lissaboni lepingule tuginev kõne Euroopa Liidu olukorra kohta on ette nähtud 2010. aastal sõlmitud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppega, milles on samuti sätestatud, et komisjoni president saadab Euroopa Parlamendi presidendile ja nõukogu eesistujariigile kavatsusavalduse, kus kirjeldatakse üksikasjalikult meetmeid, mida komisjon kavatseb õigusaktide või muude vahenditega võtta kuni järgmise aasta lõpuni (käesoleval juhul 2018. aasta lõpuni).

 

Üritus:

Neljapäeval, 14. septembril 2017 kell 14.00 peab komisjoni president Jean-Claude Juncker YouTube'is debatti koos kolme noore eurooplasega: Abdel en Vrai Belgiast, Diana zur Löwen Saksamaalt ja Kovy Tšehhi Vabariigist. Debatti kantakse otse üle järgmistes kanalites: Euronews, Euronewsi YouTube'i kanal ja Europe by Satellite koos sünkroontõlkega kõigisse ametlikesse ELi keeltesse. Otseülekannet saab vaadata ka komisjoni pressikeskuses.

 

Allikad:

Rohkem infot 2017. aasta kõne kohta olukorrast Euroopa Liidus leiab siit: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_et

President Junckeri 2016. aasta kõnet olukorrast Euroopa Liidus saab lugeda siit: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_et

President Junckeri 2015. aasta kõnet olukorrast Euroopa Liidus saab lugeda siit: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2015_et

Valge raamatu Euroopa tuleviku kohta leiab siit: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_et

 

AGENDA/17/3161

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar