Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Upcoming events

Den 14. september 2017: #AskJuncker - YouTube-debat med Kommisionsformand Juncker om talen om Unionens tilstand

Nyhed:

Torsdag den 14. september 2017, kl. 14.00, deltager Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i en debat med tre unge "YouTubere", hvor de vil drøfte hans tale om Unionens tilstand, som holdes dagen inden i Europa-Parlamentet.

Onlinedebatten, som afholdes i samarbejde med Euronews, Debating Europe og YouTube, giver mulighed for en livlig debat mellem formanden og unge mennesker rundt om Europa om situationen i EU og #FutureofEurope-debatten.

Efter en bred debat i hele EU om #FutureofEurope med borgere, Europa-Parlamentet, nationale parlamenter, lokale og regionale myndigheder og civilsamfundet vil formanden gå videre med ideerne herfra og give sit personlige syn på Europas fremtid og redegøre for sine prioriteter for de kommende år.

 

Baggrund:

Hvert år i september holder Europa-Kommissionens formand sin tale om Unionens tilstand for Europa-Parlamentet, hvor han gør status over de resultater, der er opnået i det forgangne år, og præsenterer sine prioriteter for det kommende år. Formanden gør også rede for, hvordan Kommissionen vil klare de mest presserende udfordringer, som EU står over for. Talen bliver efterfulgt af drøftelser i plenarforsamlingen. Dette sparker gang i dialogen med Parlamentet og Rådet som led i forberedelsen af Kommissionens arbejdsprogram for det følgende år.

Talen om Unionens tilstand er forankret i Lissabontraktaten og i rammeaftalen af 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, hvori det ligeledes fastlægges, at formanden tilsender formanden for Europa-Parlamentet og formandskabet for Rådet en detaljeret hensigtserklæring om, hvilke foranstaltninger Kommissionen agter at træffe i form af lovgivning og andre initiativer frem til udgangen af det følgende år (2018 i dette tilfælde).

 

Arrangementet:

Torsdag den 14. september 2017, kl. 14.00, deltager Kommissionsformand Jean-Claude Juncker i en debat med tre unge europæere på YouTube: Abdel en Vrai fra Belgien, Diana zur Löwen fra Tyskland og Kovy fra Tjekkiet. Arrangementet vil blive sendt live på Euronews, Euronews' YouTube-kanal og EbS med tolkning til alle officielle EU-sprog. Det vil desuden blive streamet live i Kommissionens presserum.

 

Kilder:

Læs mere om talen om Unionens tilstand 2017: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_da

Se Kommissionsformand Junckers tale om Unionens tilstand 2016: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_da

Se Kommissionsformand Junckers tale om Unionens tilstand 2015: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2015_en

Hent hvidbogen om Europas fremtid: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_da

 

AGENDA/17/3161

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar