Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Upcoming events

14. září 2017: #AskJuncker – Předseda Komise Juncker bude diskutovat s youtubery o projevu o stavu Unie

Aktuálně:

Ve čtvrtek 14. září 2017 ve 14:00 bude zahájena diskuse předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera s třemi mladými youtubery na témata, jež den před tím zazněla v projevu o stavu Unie v Evropském parlamentu.

Tato online diskuse pořádaná ve spolupráci s Euronews, Debating Europe a YouTube bude vynikající příležitostí k navázání živého dialogu mezi předsedou Junckerem a mladými lidmi z celé Unie nejen o samotném projevu, ale i o budoucnosti Evropy jako takové (#FutureofEurope).

V návaznosti na rozsáhlou debatu v rámci iniciativy #FutureofEurope s občany, Evropským parlamentem, vnitrostátními parlamenty, místními a regionálními orgány a občanskou společností obecně se předseda Juncker k diskutovaným tématům vyjádří ve svém projevu o stavu Unie a uvede i své vlastní stanovisko k budoucnosti Evropy a prioritám nadcházejících let.

 

Souvislosti:

Každý rok v září předstupuje předseda Evropské komise před Evropský parlament se svým projevem o stavu Unie, v němž zhodnotí, čeho se podařilo v minulém roce dosáhnout, a představí priority pro následující rok. Předseda Komise také vždy nastíní, jak chce Komise řešit nejpalčivější problémy, jimž Unie v současnosti čelí. Po projevu následuje rozprava v plenárním zasedání Parlamentu. Tím se zahajuje dialog s Parlamentem a Radou za účelem přípravy pracovního programu Komise na příští rok.

Projev o stavu Unie je zakotven v Lisabonské smlouvě a rámcové dohodě z roku 2010 o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, jež zároveň stanoví, že předseda Komise zasílá předsedovi Evropského Parlamentu a předsednictví Rady prohlášení o záměru, v němž jsou podrobně uvedeny opatření a kroky, které hodlá Komise podniknout do konce následujícího roku (tentokrát roku 2018), ať již v podobě právních předpisů nebo jiných iniciativ.

 

Diskuse:

Ve čtvrtek 14. září 2017 ve 14:00 se předseda komise Jean-Claude Juncker zúčastní diskuse s třemi mladými youtubery z Evropy. Diskuse se konkrétně zúčastní: Abdel en Vrai z Belgie, Diana zur Löwen z Německa a Kovy z České republiky. Diskusi bude možné sledovat v přímém přenosu na Euronews, kanále YouTube stanice Euronews a na EbS a bude tlumočena do všech úředních jazyků EU. Živý streaming bude zajištěn i v tiskovém středisku Komise.

 

Zdroje:

Více informací o projevu o stavu Unie z roku 2017: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en

Projev předsedy Komise Junckera o stavu Unie z roku 2016: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_en

Projev předsedy Komise Junckera o stavu Unie z roku 2015: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2015_en

Bílá kniha o budoucnosti Evropy: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en

 

AGENDA/17/3161

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar