Statistike in javnomnenjske raziskave

 • Statistični podatki

 • Eurostat – uradni statistični podatki EU Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Statistični podatki po področjih Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Statistični podatki od A do Ž Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Vodnik po statističnih podatkih EU English (en)
 • Statistični podatki Evropske centralne banke English (en)
 • Največkrat pogledane statistike

 • Bruto domači proizvod na prebivalca po kupni moči English (en)
 • Stopnja rasti obsega BDP – sprememba v odstotkih v primerjavi s predhodnim letom English (en)
 • Skupno število prebivalstva English (en)
 • Stopnja brezposelnosti English (en)
 • Stopnja zaposlenosti English (en)
 • Mesečna stopnja inflacije English (en)
 • Letna stopnja inflacije English (en)
 • Javnomnenjske raziskave

 • Javno mnenje – Eurobarometer English (en) français (fr)

  Raziskave in študije o evropskih vprašanjih po letu 1973

 Prenosi

 • Statistični profili držav Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?