Statistika un sabiedriskās domas aptaujas

 • Statistika

 • ES oficiālās statistikas birojs Eurostat Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Statistika (pēc tematiem) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Statistika A–Z Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kas ir statistika English (en)
 • Statistika, kuru sagatavojusi Eiropas Centrālā banka English (en)
 • Populārākā statistika

 • IKP uz vienu iedzīvotāju, izteikts pirktspējas standarta vienībās English (en)
 • IKP pieaugums – procentuālas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu English (en)
 • Iedzīvotāju kopskaits English (en)
 • Bezdarba līmenis English (en)
 • Nodarbinātības līmenis English (en)
 • Inflācija (pa mēnešiem) English (en)
 • Inflācija (pa gadiem) English (en)
 • Sabiedriskās domas aptaujas

 • Eirobarometra sabiedriskās domas aptaujas English (en) français (fr)

  Ar Eiropu saistītu jautājumu apsekojumi un pētījumi kopš 1973. gada

 Lejupielādes

 • Statistikas datu kopsavilkums par dažādām valstīm Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?