You are here:

Статистика и проучвания на общественото мнение

Статистически данни

Най-често проверявани статистически данни

 • БВП на глава от населението, изразен в стандарти на покупателна способност Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • Темп на растеж на БВП - процентно изменение спрямо предходната година Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • Общо население Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • Имиграция Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • Равнище на безработица Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • Равнище на заетост Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • Инфлация (месечна) Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • Инфлация (годишна) Избор на превод за предходната връзка English (en)

Проучвания на общественото мнение

 • Обществено мнение - Евробарометър Избор на превод за предходната връзка English (en) français (fr)

  Проучвания и изследвания на европейска тематика от 1973 г. насам