Navigacijska pot

Gradivo za učitelje

Gradivo je prirejeno za otroke različnih starostnih skupin, vsebuje pa konkretne informacije, denimo o zgodovini Evropske unije, državljanstvu EU ali bolj specifičnih področjih, kot je zmanjšanje porabe energije, ter pripomočke za popestritev pouka.

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?