Podkladové materiály pre vydavateľov a autorov

 • Vydavateľstvá

 • Úrad pre publikácie

  Medziinštitucionálny úrad zodpovedný za publikovanie dokumentov, brožúr a kníh vydaných inštitúciami, agentúrami a inými orgánmi EÚ

 • Fórum vydavateľov Európskej únie

  Informácie týkajúce sa šírenia a prekladu publikácií EÚ

 • Logo EÚ

  Logo EÚ na stiahnutie a informácie o jeho povolenej reprodukcii

 • Emblémy európskych inštitúcií a orgánov

  Úplný zoznam emblémov a log európskych inštitúcií a ostatných orgánov

 • Autori

 • Prehľadný jazykový sprievodca eurožargónom

  Najčastejšie spojenia a pojmy eurožargónu

 • Glosár
  dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)

  Výklad odbornej a právnickej terminológie

 • Eurovoc

  Viacjazyčný tezaurus pojmov týkajúcich sa politiky, práva, ekonómie a ďalších oblastí súvisiacich s EÚ

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?