Πηγές για εκδότες και συντάκτες

 • Εκδότες
 • Υπηρεσία Εκδόσεων

  Διοργανική υπηρεσία αρμόδια για την έκδοση εγγράφων, φυλλαδίων και βιβλίων που συντάσσονται από τα όργανα, τους οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες της ΕΕ

 • Φόρουμ εκδοτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης English (en)

  Οδηγίες για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ή να μεταφράσουν εκδόσεις της ΕΕ

 • Λογότυπος της ΕΕ

  Τηλεφορτώστε τον λογότυπο της ΕΕ και ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να τον αναπαραγάγετε

 • Εμβλήματα των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών

  Πλήρης κατάλογος εμβλημάτων και λογοτύπων των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών

 • Συντάκτες
 • Οδηγός σε απλή γλώσσα για την ορολογία της ΕΕ ("κοινοτική αργκό")

  Συνήθης ορολογία της ΕΕ

 • Γλωσσάριο

  Επεξήγηση τεχνικών και νομικών όρων

 • Eurovoc

  Πολύγλωσσος θησαυρός που καλύπτει τις πολιτικές, τη νομοθεσία, τα οικονομικά και άλλους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;