You are here:

Materiály pro vydavatele a autory textů

Vydavatelé

 • Úřad pro publikace

  Interinstitucionální úřad, který vydává dokumenty, brožury a knihy vytvořené orgány, agenturami a jinými subjekty EU

 • Fórum vydavatelů EU

  Poradenství pro ty, ktěří chtějí použít jako zdroj či přeložit některou z publikací EU

 • Logo EU

  Logo EU ke stažení a pravidla vztahující se na jeho reprodukci

 • Symboly evropských orgánů a institucí

  Znaky a loga všech orgánů a ostatních institucí EU

Autoři textů

 • Slovník pojmů

  Definice odborných a právních pojmů

 • Eurovoc

  Mnohojazyčný tezaurus obsahující politické, právní, ekonomické a jiné termíny s návazností na EU