You are here:

Rapport ġenerali – Attivitajiet tal-Unjoni Ewropea

Ir-Rapport Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea jagħti rendikont tal-inizjattivi u l-kisbiet ewlenin tal-UE tul is-sena.

Ordna jew niżżel ir-rapport ġenerali

Għal din is-sena - jew kwalunkwa sena qabilha - mur fl-EU Bookshop biex tordna jew tniżżel:

  • il-format PDF (b’xejn)
  • kopja fiżika (bi ħlas)
  • il-ktieb elettroniku (b’xejn)