Rapport ġenerali – Attivitajiet tal-Unjoni Ewropea

Ir-Rapport Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea jagħti rendikont tal-inizjattivi u l-kisbiet ewlenin tal-UE tul is-sena.

Rapport ġenerali dwar l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea 2014

Rapport Ġenerali 2014 – Attivitajiet tal-Unjoni Ewropea

Ir-Rapport Ġenerali ppubblikat mill-Kummissjoni Ewropea jagħti rendikont tal-inizjattivi u l-kisbiet ewlenin tal-UE tas-sena l-oħra.

Trid issir taf x'għamlet l-Unjoni Ewropea matul l-2014? X’deċiżjonijiet ħadet l-UE sabiex isaħħaħ is-sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika fl-UE? X'sar sabiex it-tkabbir jingħata spinta 'l quddiem u sabiex jinħolqu l-impjiegi? X’bidliet istituzzjonali seħħu wara l-elezzjonijiet Ewropej? Kif ibbenefikaw l-Ewropej mill-Unjoni? X'kontribuzzjoni tat l-Unjoni fix-xena internazzjonali?

Tista’ ssib it-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u aktar fir-rapport ġenerali tal-2014.

Ordna jew niżżel ir-rapport ġenerali

Għal din is-sena - jew kwalunkwa sena qabilha - mur fl-EU Bookshop biex tordna jew tniżżel:

  • il-format PDF (b’xejn)
  • kopja fiżika (bi ħlas)
  • il-ktieb elettroniku (b’xejn)

 

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?