You are here:

Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību

Eiropas Komisijas publicētajā pārskata ziņojumā par Eiropas Savienības darbību izklāstītas ES galvenās iniciatīvas un panākumi iepriekšējā gadā.

Pasūtiet, lejupielādējiet vai lasiet pārskata ziņojumu par ES darbību 2015. gadā un tā kopsavilkumu Publikāciju biroja vietnē:

  • PDF versija (par velti)
  • E-grāmata (par velti)
  • HTML versija (par velti)
  • izdevums drukātā veidā (par maksu)