Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību

Pārskata ziņojumā par Eiropas Savienības darbību izklāstītas ES galvenās iniciatīvas un panākumi gadā, par kuru ir attiecīgais ziņojums.

Pārskata ziņojums par ES darbību 2014. gadā

2014. gada pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību

Pārskata ziņojumā, ko publicē Eiropas Komisija, izklāstītas iepriekšējā gadā īstenotās galvenās ES iniciatīvas un gūtie rezultāti.

Vai vēlaties uzzināt, ko Eiropas Savienība darīja 2014. gadā? Kādus lēmumus ES pieņēma, lai stiprinātu finanšu un ekonomikas situāciju ES? Kas tika darīts, lai stimulētu izaugsmi un radītu darbvietas? Kādas bija institucionālās izmaiņas pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām? Ko ES nodrošinājusi eiropiešiem? Kāda bija tās loma starptautiskajā arēnā?

Atbildes uz visiem šiem un citiem jautājumiem atradīsiet 2014. gada pārskata ziņojumā.

Kā var pasūtīt vai lejupielādēt pārskata ziņojumu

Ziņojumu par šo gadu (un par jebkuru no iepriekšējiem gadiem) varat pasūtīt vai lejupielādēt vietnē EU Bookshop:

  • PDF formātā (par velti),
  • drukātu (par maksu),
  • kā e-grāmatu (par velti).

 

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?