You are here:

Bendrasis pranešimas apie Europos Sąjungos veiklą

Europos Komisijos rengiamame bendrajame pranešime apžvelgiamos svarbiausios vienerių metų ES iniciatyvos ir didžiausi laimėjimai.

Užsisakykite arba parsisiųsdinkite Bendrąjį pranešimą

Šių arba bet kurių ankstesnių metų bendruosius pranešimus galima užsisakyti arba parsisiųsdinti svetainėje EU Bookshop. Formatai:

  • PDF formatas (nemokama),
  • spausdintinis egzempliorius (mokama),
  • e. knyga (nemokama).