You are here:

Opće izvješće o aktivnostima Europske unije

Opće izvješće Europske komisije pregled je glavnih inicijativa i postignuća EU-a tijekom godine.

Naručite ili preuzmite Opće izvješće

Opće izvješće za tekuću ili prethodne godine dostupno je na stranicama EU Bookshopa, gdje ga možete naručiti ili preuzeti:

  • u PDF formatu (besplatno)
  • u tiskanom obliku (uz plaćanje naknade)
  • u obliku e-knjige (besplatno).