Γενική Έκθεση - Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Γενική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένας ετήσιος απολογισμός των σημαντικότερων πρωτοβουλιών και επιτευγμάτων της ΕΕ.

Γενική Έκθεση για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013.

Γενική Έκθεση 2013

Θέλετε να μάθετε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013; Τι αποφάσεις πήρε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης; Τι μέτρα έλαβε για την τόνωση της ανάπτυξης, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων;

Τι οφέλη είχαν οι Ευρωπαίοι από την Ένωση; Ποια ήταν η συμβολή της Ένωσης στη διεθνή σκηνή;

Όλες αυτές τις απαντήσεις αλλά και πολλές άλλες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη Γενική Έκθεση του 2013.

Παραγγελία ή τηλεφόρτωση της Γενικής Έκθεσης

Για το τρέχον έτος, ή οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, μπορείτε από την ιστοσελίδα EU Bookshop να παραγγείλετε ή να τηλεφορτώσετε:

  • την έκδοση PDF (δωρεάν)
  • την έντυπη έκδοση (επί πληρωμή)
  • το ηλεκτρονικό βιβλίο (δωρεάν)

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;