Den almindelige beretning – Den Europæiske Unions virksomhed

Europa-Kommissionens almindelige beretning giver et overblik over EU's vigtigste initiativer og resultater i årets løb.

Všeobecná správa o činnosti Európskej únie 2014

Den almindelige beretning for 2014 – Den Europæiske Unions virksomhed

Den almindelige beretning udgives hvert år af Kommissionen. Den giver et overblik over EU's vigtigste initiativer og resultater i årets løb.

Vil du vide, hvad EU udrettede i 2014? Hvilke afgørelser traf EU for at styrke den finansielle og økonomiske situation i Europa? Hvad blev der gjort for at styrke væksten og skabe job? Hvilke institutionelle ændringer fandt sted efter valget til Europa-Parlamentet? Hvordan gavnede EU de europæiske borgere? Hvad bidrog EU med på den internationale scene?

Du kan finde svar på alle disse spørgsmål og mere endnu i den almindelige beretning for 2014.

Bestil eller download den almindelige beretning

For dette år - eller alle tidligere år - skal du gå til EU Bookshop og bestille eller downloade:

  • pdf-formatet (gratis)
  • en papirudgave (ikke gratis)
  • en e-bog (gratis)

 

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?