You are here:

Den almindelige beretning – Den Europæiske Unions virksomhed

Europa-Kommissionens almindelige beretning giver et overblik over EU's vigtigste initiativer og resultater i årets løb.

Bestil eller download den almindelige beretning

For dette år - eller alle tidligere år - skal du gå til EU Bookshop og bestille eller downloade:

  • pdf-formatet (gratis)
  • en papirudgave (ikke gratis)
  • en e-bog (gratis)