Den almindelige beretning – Den Europæiske Unions virksomhed

Europa-Kommissionens almindelige beretning giver et overblik over EU's vigtigste initiativer og resultater i årets løb.

Všeobecná správa o činnosti Európskej únie 2013

Den almindelige beretning 2013

Vil du vide, hvad EU foretog sig 2013? Hvad gjorde EU for at imødegå den finansielle og økonomiske krise? Hvad blev der gjort for at styrke væksten og bevare arbejdspladser? Hvad fik europæerne ud af EU?

Hvilket bidrag ydede EU ude i verden?

Du kan finde svaret på alle disse spørgsmål og meget mere i den almindelige beretning 2013.

Bestil eller download den almindelige beretning

For dette år - eller alle tidligere år - skal du gå til EU Bookshop og bestille eller downloade:

  • pdf-formatet (gratis)
  • en papirudgave (ikke gratis)
  • en e-bog (gratis)

 

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?