You are here:

Общ доклад за дейността на Европейския съюз

В Общия доклад на Европейската комисия се представя отчет за основните инициативи и постижения на ЕС през годината.

Поръчайте или изтеглете Общия доклад

Последният доклад или доклади за предишни години можете да поръчате или изтеглите от EU Bookshop под формата на:

  • PDF файл (безплатно)
  • хартиен екземпляр (срещу заплащане)
  • електронна книга (безплатно)