You are here:

voľné údaje

Politika EÚ v oblasti voľných údajov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   vychádza z myšlienky, že prístup k verejným údajom a ich ďalšie použitie by nemali podliehať žiadnym obmedzeniam.

Portál pre voľné údaje EÚ

Portál pre voľné údaje Európskej únie je jednotným miestom pre prístup k údajom inštitúcií a iných orgánov Európskej únie. Tieto údaje môžu byť využité a opätovne použité voľne na komerčné alebo nekomerčné účely.

 

Portál pre voľné údaje EÚ v skratke

Odkaz na video o Portáli pre voľné údaje