You are here:

atklātie dati

ES atklāto datu politikas Izvēlieties saites tulkojumu   pamatā ir ideja, ka publiskai informācijai jābūt brīvi pieejamai un izmantojamai.

ES atklāto datu portāls

Eiropas Savienības atklāto datu portāls ir vienots Eiropas Savienības iestāžu un citu struktūru datu avots. Šos datus var brīvi izmantot komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem.

 

Īsumā par ES atklāto datu portālu

Saite uz ES atklāto datu portāla video