Cosán nascleanúna

Sonraí oscailte

Tá beartas Sonraí Oscailte English an AE bunaithe ar an smaoineamh gur cheart faisnéis phoiblí a bheith ar fáil gan srian lena húsáid agus lena hathúsáid.

Tairseach Sonraí Oscailte an AE

Is í Tairseach Sonraí Oscailte an AE an t-aon phointe ar a bhfuil fáil ar shonraí ó institiúidí agus ó chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh. Féadtar na sonraí sin a úsáid agus a athúsáid gan srian ar chúiseanna tráchtála nó neamhthráchtála.

 

Tairseach Sonraí Oscailte an AE i mbeagán focal

Nasc leis an bhfíseán faoin Tairseach Sonraí Oscailte

  TEAGMHÁIL

  Eolas ginearálta – fiosruithe

  Glaoigh ar
  00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

  Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

  Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

  Cabhraigh linn feabhsú

  An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

  FuairNí bhfuair

  Cad a bhí uait?

  An bhfuil aon mholtaí agat?