Διαδρομή πλοήγησης

Ανοιχτά δεδομένα

Η πολιτική ανοιχτών δεδομένων English της ΕΕ βασίζεται στο σκεπτικό ότι οι δημόσιες πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν για περαιτέρω χρήση.

Ιστότοπος ανοιχτών δεδομένων της ΕΕ

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανοιχτά δεδομένα είναι το ενιαίο σημείο πρόσβασης σε δεδομένα των οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά, δωρεάν, για εμπορικούς ή μη σκοπούς.

 

Ο ιστότοπος ανοιχτών δεδομένων της ΕΕ με λίγα λόγια

Βίντεο για την πύλη ανοιχτών δεδομένων

    Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

    Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

    ΝαιΌχι

    Ποια πληροφορία ζητούσατε;

    Έχετε να προτείνετε κάτι;