You are here:

свободнo достъпни данни

Политиката на ЕС за свободен достъп до данни Избор на превод за предходната връзка   се основава на идеята, че публичната информация трябва да може да се използва свободно и неограничено.

Портал за свободно достъпни данни на ЕС

Порталът на ЕС за свободно достъпни данни е единна точка за достъп до данни на институциите и органите на Европейския съюз. Тези данни могат да се използват свободно за търговски или нетърговски цели.

 

Порталът за свободно достъпни данни накратко

Видео за портала за свободно достъпни данни