You are here:

Bibliotek och arkiv

EU-institutionernas bibliotek

Digitala bibliotek

 • EU-kommissionens bibliotekskatalog (Eclas) Visa översättning av föregående länk English (en) français (fr)

  I Eclaskatalogen hittar du samtliga verk i EU-kommissionens centralbibliotek sedan 1978.

 • Europeana

  Sök bland sex miljoner digitaliserade verk i Europas kultursamlingar.

 • Europeiska biblioteket

  Sök i Europas nationella bibliotek – på ämne eller efter land.

 • EU:s mediatek

  Foton, videoklipp och ljudmaterial för tv- och radioproducenter, nyhetsbyråer, journalister och andra som vill ha material om EU:s verksamhet.

EU:s arkiv

EU-institutionernas historiska arkiv

Obs: EU:s institioner och organ har egna arkiv för att ta hand om sina handlingar och akter under deras livscykel. Handlingar i de historiska arkiven som är äldre än 30 år är tillgängliga för allmänheten.