You are here:

Knjižnice in arhivi

Knjižnice institucij EU

 • Osrednja knjižnica Sveta Evropske unije

  Knjižnica je na voljo zaposlenim v Svetu, pripravnikom, delegatom držav članic in osebju iz drugih institucij EU. Za dostop lahko zaprosijo tudi raziskovalci in študenti.

 • Osrednja knjižnica Evropske komisije Seznam prevodov predhodne povezave Deutsch (de) English (en) français (fr) Osrednja knjižnica je namenjena strokovnjakom in raziskovalcem, ki iščejo besedila o evropskem povezovanju.
 • Knjižnice Evropske komisije Seznam prevodov predhodne povezave English (en) Informacije o drugih knjižnicah in dokumentacijskih centrih Evropske komisije.
 • Druge knjižnice o evropskem povezovanju Seznam prevodov predhodne povezave English (en) Povezave na spletišča knjižnic drugih institucij.
 • Eurolib Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

  Združenje knjižnic institucij EU, ki z medknjižničnim sodelovanjem in izmenjavo osebja izboljšuje kakovost knjižničnih storitev

Digitalne knjižnice

 • Katalog knjižnic Evropske komisije (ECLAS) Seznam prevodov predhodne povezave English (en) français (fr) ECLAS zajema vse podatke o zbirki Osrednje knjižnice Evropske komisije od leta 1978 naprej.
 • Knjižnica Europeana

  Evropska knjižnica s 6 milijoni digitaliziranih vsebin iz evropskih kulturnih zbirk

 • Evropska knjižnica

  Iskanje po nacionalnih knjižnicah v Evropi po vsebini ali po državi

 • Medijske vsebine EU

  Fotografije, video- in avdioposnetki novic, ki jih evropske institucije pripravljajo za medijske hiše, tiskovne agencije, tiskane medije in vse, ki želijo informacije o EU.

Arhivi EU

Zgodovinski arhivi institucij EU

OPOMBA: Vsaka institucija ali organ ima svojo arhivsko službo za urejanje dokumentov in dokumentacije. Gradivo v arhivih Evropske unije postane dostopno javnosti šele po tridesetih letih.