You are here:

Knjižnice in arhivi

Knjižnice institucij EU

Digitalne knjižnice

 • Katalog knjižnic Evropske komisije (ECLAS) Seznam prevodov predhodne povezave English (en) français (fr)

  ECLAS zajema vse podatke o zbirki Osrednje knjižnice Evropske komisije od leta 1978 naprej.

 • Knjižnica Europeana

  Evropska knjižnica s 6 milijoni digitaliziranih vsebin iz evropskih kulturnih zbirk

 • Evropska knjižnica

  Iskanje po nacionalnih knjižnicah v Evropi po vsebini ali po državi

 • Medijske vsebine EU

  Fotografije, video- in avdioposnetki novic, ki jih evropske institucije pripravljajo za medijske hiše, tiskovne agencije, tiskane medije in vse, ki želijo informacije o EU.

Arhivi EU

Zgodovinski arhivi institucij EU

OPOMBA: Vsaka institucija ali organ ima svojo arhivsko službo za urejanje dokumentov in dokumentacije. Gradivo v arhivih Evropske unije postane dostopno javnosti šele po tridesetih letih.