Knjižnice in arhivi

 • Knjižnice institucij EU

 • Osrednja knjižnica Sveta Evropske unije

  Knjižnica je na voljo zaposlenim v Svetu, pripravnikom, delegatom držav članic in osebju iz drugih institucij EU. Za dostop lahko zaprosijo tudi raziskovalci in študenti.

 • Osrednja knjižnica Evropske komisije Deutsch (de) English (en) français (fr)
  Osrednja knjižnica je namenjena strokovnjakom in raziskovalcem, ki iščejo besedila o evropskem povezovanju.
 • Knjižnice Evropske komisije English (en) PDF
  Informacije o drugih knjižnicah in dokumentacijskih centrih Evropske komisije.
 • Druge knjižnice o evropskem povezovanju English (en) PDF
  Povezave na spletišča knjižnic drugih institucij.
 • Eurolib English (en)

  Združenje knjižnic institucij EU, ki z medknjižničnim sodelovanjem in izmenjavo osebja izboljšuje kakovost knjižničnih storitev

 • Digitalne knjižnice

 • Katalog knjižnic Evropske komisije (ECLAS) English (en) français (fr)
  ECLAS zajema vse podatke o zbirki Osrednje knjižnice Evropske komisije od leta 1978 naprej.
 • Knjižnica Europeana

  Evropska knjižnica s 6 milijoni digitaliziranih vsebin iz evropskih kulturnih zbirk

 • Evropska knjižnica

  Iskanje po nacionalnih knjižnicah v Evropi po vsebini ali po državi

 • Medijske vsebine EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

  Fotografije, video- in avdioposnetki novic, ki jih evropske institucije pripravljajo za medijske hiše, tiskovne agencije, tiskane medije in vse, ki želijo informacije o EU.

 • Arhivi EU

  Zgodovinski arhivi institucij EU


  OPOMBA: Vsaka institucija ali organ ima svojo arhivsko službo za urejanje dokumentov in dokumentacije. Gradivo v arhivih Evropske unije postane dostopno javnosti šele po tridesetih letih.

 • Evropski univerzitetni inštitut – zgodovinski arhivi EU English (en)

  Zgodovinske arhive EU upravlja Evropski univerzitetni inštitut v Firencah, kjer so javnosti na voljo dokumenti iz evropskih institucij ter gradivo o gibanjih in osebnostih, pomembnih za evropsko povezovanje.

 • Evropski parlament

  Informacije o zakonodajnem delu in političnih dejavnostih Evropskega parlamenta v obdobju 1952–2009

 • Svet Evropske unije
 • Evropska komisija Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Sodišče Evropske unije
 • Evropska centralna banka

  Evidence in dokumentacija po letu 1964

 • Evropsko računsko sodišče
 • Evropska služba za zunanje delovanje 
 • Evropski ekonomsko-socialni odbor

  Mnenja, zapisniki s sej in plenarnih zasedanj ter sklepi

 • Odbor regij
 • Evropska investicijska banka Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Evropski varuh človekovih pravic
 • Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 • Bilten Evropske unije

  Mesečni pregled dejavnosti Evropske komisije in drugih institucij EU (1994–2009).

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?