You are here:

Knižnice a archívy

Knižnice inštitúcií EÚ

 • Ústredná knižnica Rady Európskej únie

  Knižnica je otvorená pre personál Rady, stážistov, delegátov členských štátov a personál iných inštitúcií EÚ. O prístup môžu požiadať aj výskumní pracovníci a študenti.

 • Knižnica a stredisko elektronických zdrojov (Find-eR) Európskej komisie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

  Široká ponuka zdrojov informácií o politikách EÚ, práve a ďalších oblastiach v tlačenej a elektronickej podobe

 • Eurolib Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

  Zoskupenie inštitucionálnych knižníc EÚ, ktoré zlepšuje prácu zamestnancov knižníc prostredníctvom pracovných výmen a kontaktov

Digitálne knižnice

 • Europeana

  Prezrite si zbierku 6 miliónov digitalizovaných diel, ktoré tvoria súčasť európskej kultúry

 • Európska knižnica

  Vyhľadávajte v zbierkach európskych vnútroštátnych knižníc podľa obsahu alebo krajiny

 • Multimediálne knižnice EÚ

  Inštitúcie EÚ ponúkajú obrazové a zvukové spravodajstvo o európskych záležitostiach pre televízne spoločnosti, spravodajské agentúry, tlač a iné subjekty, ktoré požiadajú o materiál o EÚ

Archívy EÚ

Historické archívy inštitúcií EÚ

POZNÁMKA: Každá inštitúcia a orgán má svoju vlastnú archívnu službu, ktorá spravuje dokumenty a zložky počas ich životného cyklu. Dokumenty z historických archívov EÚ sa verejnosti sprístupňujú po 30 rokoch od dátumu ich vzniku.