You are here:

Knižnice a archívy

Knižnice inštitúcií EÚ

Digitálne knižnice

 • Knižničný katalóg Európskej komisie (ECLAS) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) français (fr)

  ECLAS obsahuje kompletné zbierky ústrednej knižnice Európskej komisie od roku 1978.

 • Europeana

  Prezrite si zbierku 6 miliónov digitalizovaných diel, ktoré tvoria súčasť európskej kultúry

 • Európska knižnica

  Vyhľadávajte v zbierkach európskych vnútroštátnych knižníc podľa obsahu alebo krajiny

 • Multimediálne knižnice EÚ

  Inštitúcie EÚ ponúkajú obrazové a zvukové spravodajstvo o európskych záležitostiach pre televízne spoločnosti, spravodajské agentúry, tlač a iné subjekty, ktoré požiadajú o materiál o EÚ

Archívy EÚ

Historické archívy inštitúcií EÚ

POZNÁMKA: Každá inštitúcia a orgán má svoju vlastnú archívnu službu, ktorá spravuje dokumenty a zložky počas ich životného cyklu. Dokumenty z historických archívov EÚ sa verejnosti sprístupňujú po 30 rokoch od dátumu ich vzniku.