You are here:

Biblioteki i archiwa

Biblioteki instytucji UE

 • Biblioteka Główna Rady Unii Europejskiej

  Biblioteka jest dostępna dla pracowników Rady, stażystów, delegatów z państw członkowskich oraz dla personelu innych instytucji UE. O dostęp do niej mogą się zwrócić także naukowcy i studenci.

 • Biblioteka Główna Komisji Europejskiej Wybierz wersję językową tego linka Deutsch (de) English (en) français (fr) Z Biblioteki Głównej mogą korzystać specjaliści i naukowcy poszukujący informacji na temat integracji europejskiej.
 • Biblioteki Komisji Europejskiej Wybierz wersję językową tego linka English (en) Informacje na temat wszystkich pozostałych bibliotek i ośrodków dokumentacji w Komisji Europejskiej
 • Inne biblioteki oferujące informacje na temat integracji europejskiej Wybierz wersję językową tego linka English (en) Linki do stron internetowych bibliotek innych instytucji
 • Eurolib Wybierz wersję językową tego linka English (en)

  Sieć bibliotek instytucji UE, w ramach której pracownicy bibliotek mogą podnosić swoje kwalifikacje dzięki kontaktom międzybibliotecznym i wymianom pracowników

Biblioteki cyfrowe

 • Katalog Bibliotek Komisji Europejskiej (ECLAS) Wybierz wersję językową tego linka English (en) français (fr) ECLAS zawiera spis wszystkich zbiorów bibliotecznych Biblioteki Głównej Komisji Europejskiej od 1978 r.
 • Europeana

  Dostęp do 6 milionów materiałów cyfrowych znajdujących się w zbiorach europejskiego dziedzictwa kulturowego

 • Biblioteka europejska

  Przeszukaj zbiory bibliotek krajowych w Europie według rodzaju treści lub kraju.

 • Zbiory materiałów audiowizualnych UE

  Instytucje UE udostępniają zdjęcia, pliki wideo i audio dotyczące aktualności europejskich do wykorzystania przez media, agencje informacyjne, prasę drukowaną i wszelkie osoby potrzebujące informacji na temat UE.

Archiwa UE

Materiały archiwalne instytucji UE

Uwaga: Każda instytucja i organ posiada odrębną służbę archiwalną, która zarządza dokumentami i aktami na wszystkich etapach procedury. Dostęp do materiałów archiwalnych podlega tzw. zasadzie 30-letniego okresu, tj. dokumenty są udostępniane do wglądu publicznego po upływie 30 lat od daty ich powstania.