Ścieżka nawigacji

Biblioteki i archiwa

 • Biblioteki instytucji UE

 • Biblioteka Główna Rady Unii Europejskiej

  Biblioteka jest dostępna dla pracowników Rady, stażystów, delegatów z państw członkowskich oraz dla personelu innych instytucji UE. O dostęp do niej mogą się zwrócić także naukowcy i studenci.

 • Biblioteka Główna Komisji Europejskiej Deutsch (de) English (en) français (fr)
  Z Biblioteki Głównej mogą korzystać specjaliści i naukowcy poszukujący informacji na temat integracji europejskiej.
 • Biblioteki Komisji Europejskiej English (en) PDF
  Informacje na temat wszystkich pozostałych bibliotek i ośrodków dokumentacji w Komisji Europejskiej
 • Inne biblioteki oferujące informacje na temat integracji europejskiej English (en) PDF
  Linki do stron internetowych bibliotek innych instytucji
 • Eurolib English (en)

  Sieć bibliotek instytucji UE, w ramach której pracownicy bibliotek mogą podnosić swoje kwalifikacje dzięki kontaktom międzybibliotecznym i wymianom pracowników

 • Biblioteki cyfrowe

 • Katalog Bibliotek Komisji Europejskiej (ECLAS) English (en) français (fr)
  ECLAS zawiera spis wszystkich zbiorów bibliotecznych Biblioteki Głównej Komisji Europejskiej od 1978 r.
 • Europeana

  Dostęp do 6 milionów materiałów cyfrowych znajdujących się w zbiorach europejskiego dziedzictwa kulturowego

 • Biblioteka europejska

  Przeszukaj zbiory bibliotek krajowych w Europie według rodzaju treści lub kraju.

 • Zbiory materiałów audiowizualnych UE Deutsch (de) English (en) français (fr)

  Instytucje UE udostępniają zdjęcia, pliki wideo i audio dotyczące aktualności europejskich do wykorzystania przez media, agencje informacyjne, prasę drukowaną i wszelkie osoby potrzebujące informacji na temat UE.

 • Archiwa UE

  Materiały archiwalne instytucji UE


  Uwaga: Każda instytucja i organ posiada odrębną służbę archiwalną, która zarządza dokumentami i aktami na wszystkich etapach procedury. Dostęp do materiałów archiwalnych podlega tzw. zasadzie 30-letniego okresu, tj. dokumenty są udostępniane do wglądu publicznego po upływie 30 lat od daty ich powstania.

 • Europejski Instytut Uniwersytecki – Archiwa Historyczne UE English (en)

  Archiwami Historycznymi UE zarządza Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji. Udostępnia on szerokiemu ogółowi dokumenty instytucji europejskich oraz dokumenty związane z ruchami proeuropejskimi lub osobami działającymi na rzecz integracji.

 • Parlament Europejski

  Materiał dotyczące ustawodawczej i politycznej działalności PE od 1952 do 2009 r.

 • Rada Unii Europejskiej
 • Komisja Europejska Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Europejski Bank Centralny

  Dokumentacja i akta od 1964 r.

 • Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

  Opinie, protokoły z posiedzeń i sesji plenarnych oraz regulaminy

 • Komitet Regionów
 • Europejski Bank Inwestycyjny Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Europejski inspektor ochrony danych
 • Biuletyn Unii Europejskiej

  Comiesięczne informacje o działaniach Komisji Europejskiej i innych instytucji UE od 1994 do 2009 r.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?