You are here:

Biblioteki i archiwa

Biblioteki instytucji UE

Biblioteki cyfrowe

 • Katalog Bibliotek Komisji Europejskiej (ECLAS) Wybierz wersję językową tego linka English (en) français (fr)

  ECLAS zawiera spis wszystkich zbiorów bibliotecznych Biblioteki Głównej Komisji Europejskiej od 1978 r.

 • Europeana

  Dostęp do 6 milionów materiałów cyfrowych znajdujących się w zbiorach europejskiego dziedzictwa kulturowego

 • Biblioteka europejska

  Przeszukaj zbiory bibliotek krajowych w Europie według rodzaju treści lub kraju.

 • Zbiory materiałów audiowizualnych UE

  Instytucje UE udostępniają zdjęcia, pliki wideo i audio dotyczące aktualności europejskich do wykorzystania przez media, agencje informacyjne, prasę drukowaną i wszelkie osoby potrzebujące informacji na temat UE.

Archiwa UE

Materiały archiwalne instytucji UE

Uwaga: Każda instytucja i organ posiada odrębną służbę archiwalną, która zarządza dokumentami i aktami na wszystkich etapach procedury. Dostęp do materiałów archiwalnych podlega tzw. zasadzie 30-letniego okresu, tj. dokumenty są udostępniane do wglądu publicznego po upływie 30 lat od daty ich powstania.