You are here:

Bibliotēkas un arhīvi

ES iestāžu bibliotēkas

 • Eiropas Savienības Padomes centrālā bibliotēka

  Bibliotēka ir pieejama Padomes darbiniekiem, stažieriem, dalībvalstu delegātiem un citu ES iestāžu darbiniekiem. Piekļuvi par pieprasīt arī pētnieki un studenti.

 • Eiropas Komisijas Centrālā bibliotēka Izvēlieties saites tulkojumu Deutsch (de) English (en) français (fr) Centrālā bibliotēka ir atvērta speciālistiem un pētniekiem, kuri vēlas iepazīties ar tajā esošajiem darbiem par Eiropas integrāciju
 • Eiropas Komisijas bibliotēkas Izvēlieties saites tulkojumu English (en) Informācija par visām citām Eiropas Komisijas bibliotēkām un dokumentācijas centriem.
 • Citu iestāžu bibliotēkas, kurās ir materiāli par Eiropas integrāciju Izvēlieties saites tulkojumu English (en) Saites uz citu iestāžu bibliotēku vietnēm.
 • “Eurolib” Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

  ES iestāžu bibliotēku izveidota organizācija. Tās mērķis ir uzlabot bibliotekāru sniegumu, veicinot bibliotēku savstarpējos sakarus un darbinieku apmaiņu

Digitalās bibliotēkas

 • Eiropas Komisijas bibliotēku katalogs (ECLAS) Izvēlieties saites tulkojumu English (en) français (fr) ECLAS katalogā var atrast visus darbus, kas Eiropas Komisijas Centrālās bibliotēkas īpašumā ir kopš 1978. gada.
 • “Europeana”

  Šajā digitālajā bibliotēkā ir ciparu formātā pieejami seši miljoni objektu no dažādu Eiropas muzeju un citu kultūras iestāžu krājumiem.

 • Vietne “European Library”

  Šajā vietnē var meklēt dažādu Eiropas valstu bibliotēkas (kā kritēriju norādot valsti vai meklētā materiāla veidu)

 • ES audiovizuālo materiālu bibliotēkas

  ES iestādes fotoattēlus, videomateriālus un audiomateriālus par ES aktualitātēm piedāvā raidorganizācijām, ziņu aģentūrām, preses izdevumiem un ikvienam, kas izplata informāciju par ES iestāžu darbību.

ES arhīvi

ES iestāžu vēstures arhīvi

Piezīme. Katrai iestādei un struktūrai ir savs arhīva dienests, kas kārto tā dokumentus un lietas visu aprites ciklu. ES vēstures arhīvos glabātās lietas sabiedrībai ir pieejamas pēc 30 gadiem no to izveides dienas.