Bibliotekos ir archyvai

 • ES institucijų bibliotekos

 • Europos Sąjungos Tarybos centrinė biblioteka

  Biblioteka gali naudotis Tarybos darbuotojai, stažuotojai, valstybių narių delegatai ir kitų ES institucijų darbuotojai. Mokslo darbuotojai ir studentai taip pat gali paprašyti leidimo naudotis biblioteka.

 • Europos Komisijos centrinė biblioteka Deutsch (de) English (en) français (fr)
  Centrine biblioteka gali naudotis specialistai ir tyrėjai, pageidaujantys pasinaudoti joje saugomais darbais apie Europos integraciją.
 • Europos Komisijos bibliotekos English (en) PDF
  Informacija apie visas kitas Europos Komisijos bibliotekas ir dokumentacijos centrus.
 • Kitos bibliotekos, kuriose saugomi su Europos integracija susiję leidiniai English (en) PDF
  Nuorodos į kitų institucijų bibliotekas.
 • „Eurolib“ English (en)

  ES institucijų bibliotekų grupė, bibliotekų tarpusavio ryšiais ir darbuotojų mainais užtikrinanti geresnius bibliotekų darbuotojų darbo rezultatus

 • Skaitmeninės bibliotekos

 • Europos Komisijos bibliotekų katalogas (ECLAS) English (en) français (fr)
  Šiame kataloge pateikti išsamūs Europos Komisijos centrinės bibliotekos fondų sąrašai nuo 1978 m.
 • „Europeana“

  Čia pateikiama 6 mln. skaitmeninių Europos kultūros kolekcijų objektų

 • Europos biblioteka

  Paieška Europos nacionalinėse bibliotekose pagal turinį arba šalį

 • ES mediatekos Deutsch (de) English (en) français (fr)

  ES institucijos siūlo transliuotojams, naujienų agentūroms, spaudai ir kitiems subjektams, kuriems reikalinga medžiaga apie ES, nuotraukų, vaizdo ir garso siužetų ES aktualijomis.

 • ES archyvai

  ES institucijų istoriniai archyvai


  PASTABA. Kiekvienoje institucijoje ir įstaigoje yra atskira archyvų tarnyba, tvarkanti jos dokumentus ir rinkmenas visą jų gyvavimo laikotarpį. Prieigai prie ES istorinių archyvų taikoma 30 metų taisyklė, t. y. dokumentai tampa viešai prieinami praėjus 30 metų nuo jų parengimo dienos.

 • Europos universitetinis institutas. ES istoriniai archyvai English (en)

  Florencijoje įsteigtas Europos universitetinis institutas tvarko ES istorinius archyvus ir užtikrina viešą prieigą prie Europos institucijų ir proeuropietiškų judėjimų bei asmenybių dokumentų.

 • Europos Parlamentas

  Medžiaga apie Parlamento teisėkūros ir politinę veiklą nuo 1952 m. iki 2009 m.

 • Europos Sąjungos Taryba
 • Europos Komisija Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
 • Europos centrinis bankas

  Archyvai nuo 1964 m.

 • Europos Audito Rūmai
 • Europos išorės veiksmų tarnyba 
 • Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

  Nuomonės, posėdžių ir plenarinių sesijų protokolai, reglamentai

 • Regionų komitetas
 • Europos investicijų bankas Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Europos ombudsmenas
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
 • Europos Sąjungos biuletenis

  1994–2009 m. Europos Komisijos ir kitų ES institucijų veiklos apžvalga (pagal mėnesius).

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?