Könyvtárak és levéltárak

 • Az EU intézményeinek könyvtárai

 • Az Európai Unió Tanácsának Központi Könyvtára

  A könyvtárat a Tanácsnál és az egyéb uniós intézményeknél dolgozók, a tanácsi gyakornokok és a tagállami delegációk tagjai látogathatják. Kutatók, illetve főiskolai vagy egyetemi hallgatók is kaphatnak engedélyt a könyvtár látogatására.

 • Az Európai Bizottság Központi Könyvtára Deutsch (de) English (en) français (fr)
  A központi könyvtár nyitva áll azok előtt a szakemberek és kutatók előtt, akik be szeretnének tekinteni az európai integrációval kapcsolatos állomány anyagába.
 • Az Európai Bizottság könyvtárai English (en) PDF

  Tájékoztató az Európai Bizottság összes többi könyvtáráról és dokumentációs központjáról

 • Más, az európai integrációval kapcsolatos állománnyal rendelkező könyvtárak English (en) PDF
  Más intézmények könyvtáraihoz vezető linkek gyűjteménye
 • Eurolib English (en)

  Az uniós intézmények könyvtárainak együttműködési szervezete a könyvtárak munkatársainak teljesítményét hivatott javítani a könyvtárközi kapcsolatok fejlesztése és a dolgozók részére szervezett csereprogramok révén

 • Digitális könyvtárak

 • Az Európai Bizottság könyvtárainak katalógusa (ECLAS) English (en) français (fr)
  Az ECLAS katalógusban az Európai Bizottság Központi Könyvtárának állományát képező anyagok összessége fel van sorolva 1978 óta.
 • Europeana

  Hozzáférés az európai kulturális gyűjteményekben őrzött 6 millió digitalizált képhez, szöveghez, hanganyaghoz és videóhoz

 • Európai Könyvtár

  Keresés Európa nemzeti könyvtárainak gyűjteményeiben ország és tartalom szerint

 • Uniós médiakönyvtárak Deutsch (de) English (en) français (fr)

  Az EU intézményei európai hírekről tudósító kép- és hanganyagokat bocsátanak a műsorszolgáltatók, hírügynökségek, a nyomtatott és elektronikus sajtóban dolgozó szakemberek és mindazok rendelkezésére, akik sajtóanyagot kérnek az Európai Unióról

 • Az Európai Unió levéltárai

  Az európai uniós intézmények történeti levéltárai


  MEGJEGYZÉS: Mindegyik uniós intézmény és szerv rendelkezik saját levéltári szolgálattal, melynek feladata, hogy a kérdéses intézmény, illetve szerv dokumentumait és egyéb anyagait azok életpályája során kezelje. Az EU történeti levéltárai annak a szabálynak a hatálya alá esnek, melynek értelmében az állományukban lévő dokumentumokat keletkezésük után 30 évvel hozzáférhetővé kell tenniük a nagyközönség számára.

 • Európai Egyetemi Intézet – Az Európai Unió Történeti Levéltára English (en)

  Az Európai Unió Történeti Levéltárát az Európai Egyetemi Intézet működteti Firenzében. Az intézet hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára az európai uniós intézmények, illetve az európai integrációt támogató mozgalmak és személyek dokumentumait

 • Európai Parlament

  A Parlament jogalkotási és politikai tevékenységével kapcsolatos anyagok 1952-től 2009-ig

 • Az Európai Unió Tanácsa
 • Európai Bizottság Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Az Európai Unió Bírósága
 • Európai Központi Bank

  Iratanyagok, ügyiratok és elektronikus dokumentumok 1964-től napjainkig

 • Európai Számvevőszék
 • Európai Külügyi Szolgálat 
 • Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

  Vélemények, plenáris és más ülések jegyzőkönyve, szabályzatok

 • Régiók Bizottsága
 • Európai Beruházási Bank Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Európai ombudsman
 • Az Európai Adatvédelmi Biztos
 • Az Európai Unió Hírlevele

  Az 1994 és 2009 között megjelentetett kiadvány havi rendszerességgel betekintést adott az Európai Bizottság és a többi uniós intézmény tevékenységébe

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?