You are here:

Könyvtárak és levéltárak

Az EU intézményeinek könyvtárai

 • Az Európai Unió Tanácsának Központi Könyvtára

  A könyvtárat a Tanácsnál és az egyéb uniós intézményeknél dolgozók, a tanácsi gyakornokok és a tagállami delegációk tagjai látogathatják. Kutatók, illetve főiskolai vagy egyetemi hallgatók is kaphatnak engedélyt a könyvtár látogatására.

 • Az Európai Bizottság Központi Könyvtára Az előző linken elérhető szöveg fordításai Deutsch (de) English (en) français (fr) A központi könyvtár nyitva áll azok előtt a szakemberek és kutatók előtt, akik be szeretnének tekinteni az európai integrációval kapcsolatos állomány anyagába.
 • Az Európai Bizottság könyvtárai Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en)

  Tájékoztató az Európai Bizottság összes többi könyvtáráról és dokumentációs központjáról

 • Más, az európai integrációval kapcsolatos állománnyal rendelkező könyvtárak Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) Más intézmények könyvtáraihoz vezető linkek gyűjteménye
 • Eurolib Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en)

  Az uniós intézmények könyvtárainak együttműködési szervezete a könyvtárak munkatársainak teljesítményét hivatott javítani a könyvtárközi kapcsolatok fejlesztése és a dolgozók részére szervezett csereprogramok révén

Digitális könyvtárak

 • Az Európai Bizottság könyvtárainak katalógusa (ECLAS) Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) français (fr) Az ECLAS katalógusban az Európai Bizottság Központi Könyvtárának állományát képező anyagok összessége fel van sorolva 1978 óta.
 • Europeana

  Hozzáférés az európai kulturális gyűjteményekben őrzött 6 millió digitalizált képhez, szöveghez, hanganyaghoz és videóhoz

 • Európai Könyvtár

  Keresés Európa nemzeti könyvtárainak gyűjteményeiben ország és tartalom szerint

 • Uniós médiakönyvtárak

  Az EU intézményei európai hírekről tudósító kép- és hanganyagokat bocsátanak a műsorszolgáltatók, hírügynökségek, a nyomtatott és elektronikus sajtóban dolgozó szakemberek és mindazok rendelkezésére, akik sajtóanyagot kérnek az Európai Unióról

Az Európai Unió levéltárai

Az európai uniós intézmények történeti levéltárai

MEGJEGYZÉS: Mindegyik uniós intézmény és szerv rendelkezik saját levéltári szolgálattal, melynek feladata, hogy a kérdéses intézmény, illetve szerv dokumentumait és egyéb anyagait azok életpályája során kezelje. Az EU történeti levéltárai annak a szabálynak a hatálya alá esnek, melynek értelmében az állományukban lévő dokumentumokat keletkezésük után 30 évvel hozzáférhetővé kell tenniük a nagyközönség számára.