You are here:

Könyvtárak és levéltárak

Az EU intézményeinek könyvtárai

 • Az Európai Unió Tanácsának Központi Könyvtára

  A könyvtárat a Tanácsnál és az egyéb uniós intézményeknél dolgozók, a tanácsi gyakornokok és a tagállami delegációk tagjai látogathatják. Kutatók, illetve főiskolai vagy egyetemi hallgatók is kaphatnak engedélyt a könyvtár látogatására.

 • Az Európai Bizottság könyvtára és elektronikus forrástára (Find-eR) Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en)

  Az Európai Bizottság könyvtárának nyomtatott és elektronikus gyűjteményében az európai uniós joggal és az EU szakpolitikáival foglalkozó kiadványok mellett temérdek más témájú könyv, folyóirat és egyéb dokumentum megtalálható.

 • Eurolib Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en)

  Az uniós intézmények könyvtárainak együttműködési szervezete a könyvtárak munkatársainak teljesítményét hivatott javítani a könyvtárközi kapcsolatok fejlesztése és a dolgozók részére szervezett csereprogramok révén

Digitális könyvtárak

 • Europeana

  Hozzáférés az európai kulturális gyűjteményekben őrzött 6 millió digitalizált képhez, szöveghez, hanganyaghoz és videóhoz

 • Európai Könyvtár

  Keresés Európa nemzeti könyvtárainak gyűjteményeiben ország és tartalom szerint

 • Uniós médiakönyvtárak

  Az EU intézményei európai hírekről tudósító kép- és hanganyagokat bocsátanak a műsorszolgáltatók, hírügynökségek, a nyomtatott és elektronikus sajtóban dolgozó szakemberek és mindazok rendelkezésére, akik sajtóanyagot kérnek az Európai Unióról

Az Európai Unió levéltárai

Az európai uniós intézmények történeti levéltárai

MEGJEGYZÉS: Mindegyik uniós intézmény és szerv rendelkezik saját levéltári szolgálattal, melynek feladata, hogy a kérdéses intézmény, illetve szerv dokumentumait és egyéb anyagait azok életpályája során kezelje. Az EU történeti levéltárai annak a szabálynak a hatálya alá esnek, melynek értelmében az állományukban lévő dokumentumokat keletkezésük után 30 évvel hozzáférhetővé kell tenniük a nagyközönség számára.