You are here:

EUROPA – Knjižnice i arhivi

Knjižnice institucija EU-a

  • Digitalne knjižnice
  • Arhivi EU-a

    Povijesni arhivi institucija EU-a

    NAPOMENA: Svaka institucija i tijelo ima vlastitu službu za arhiviranje svojih dokumenata i dokumentacije tijekom njihovog životnog vijeka. Pristup povijesnim arhivima EU-a podliježe pravilu kojim se javnosti omogućuje pristup dokumentaciji 30 godina nakon njezina nastanka.