Leabharlanna agus cartlanna

 • Leabharlanna institiúidí an AE

 • Leabharlann Láir Chomhairle an Aontais Eorpaigh

  Tá an leabharlann oscailte d'fhoireann na Comhairle, d'oiliúnaithe, do thoscaireachtaí na mBallstát agus do bhaill foirne institiúidí eile AE. Féadfaidh taighdeoirí agus mic léinn rochtain a iarraidh freisin.

 • Leabharlann Láir an Choimisiúin Eorpaigh Deutsch (de) English (en) français (fr)
  Tá an Leabharlann Láir ar fáil do speisialtóirí agus do thaighdeoirí a dteastaíonn uathu saothair a bhaineann le lánpháirtiú na hEorpa a cheadú.
 • Leabharlanna an Choimisiúin Eorpaigh English (en) PDF
  Gach eolas faoi leabharlanna/ionaid doiciméadúcháin sa Choimisiún Eorpach.
 • Leabharlanna eile a bhaineann le lánpháirtiú na hEorpa English (en) PDF

  Naisc le suímh ghréasáin leabharlanna na n-institiúidí eile.

 • Eurolib English (en)

  Grúpáil de leabharlanna institiúideacha an AE a chuireann feabhas ar fheidhmíocht fhoireann na leabharlainne trí theagmhálacha idirleabharlainne agus malartú foirne

 • Leabharlanna digiteacha

 • Catalóg Leabharlanna an Choimisiúin Eorpaigh (ECLAS) English (en) français (fr)
  Tugann ECLAS liosta de na saothair uile atá i Leabharlann Láir an Choimisiúin Eorpaigh ó 1978 i leith.
 • Europeana

  Cuardaigh an 6 mhilliún mír dhigiteach ar le bailiúcháin chultúrtha Eorpacha iad

 • Leabharlann na hEorpa

  Cuardaigh a bhfuil i leabharlanna náisiúnta na hEorpa de réir cineáil inneachair nó de réir tíre

 • Leabharlanna meán an AE Deutsch (de) English (en) français (fr)

  Tugann institiúidí an AE cumhdach grianghraf, físe agus fuaime ar nuacht na hEorpa do chraoltóirí, gníomhaireachtaí nuachta, an preas scríofa agus aon duine a bhfuil ábhar faoin AE uaidh

 • Cartlanna AE

  Cartanna staire institiúidí an AE


  NÓTA: Tá a sheirbhís cartlainne féin ag gach institiúid is comhlacht chun a gcuid comhad is cáipéisí a bainistiú ar feadh a ré. Tá rochtain ar chartlanna staire an AE faoi réir riail an 30 bliain, .i. tugtar rochtain ar na comhaid don phobal 30 bliain tar éis a ndéanta.

 • An Institiúid Ollscoile Eorpach - Cartlanna staire an AE English (en)

  Is í an Institiúid Ollscoile Eorpach, Flórans, a riarann Cartlanna Staire an AE. Cuireann sí doiciméid ó na hinstitiúidí Eorpacha - fara a leithéid ó ghluaiseachtaí is ó phearsantaí atá ar son na hEorpa - ar fáil don phobal.

 • Parlaimint na hEorpa
  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

  Ábhar faoi ghníomhaíocht pholaitiúil is reachtach na Parlaiminte ó 1952 go 2009.

 • Comhairle an Aontais Eorpaigh
 • An Coimisiún Eorpach Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
 • An Banc Ceannais Eorpach
  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

  Taifid is comhaid chomh fada siar le 1964

 • Cúirt Iniúchóirí na hEorpa
 • An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 
 • Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

  Tuairimí, taifid na gcruinnithe is na seisiún iomlánach, agus rialacháin

 • Coiste na Réigiún
 • An Banc Eorpach Infheistíochta Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • An tOmbudsman Eorpach
 • An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí
 • Feasachán an Aontais Eorpaigh

  Léargas míosúil ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh agus institiúidí eile an AE ó 1994 go 2009.

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?