You are here:

Leabharlanna agus cartlanna

Leabharlanna institiúidí an AE

 • Leabharlann Láir Chomhairle an Aontais Eorpaigh

  Tá an leabharlann oscailte d'fhoireann na Comhairle, d'oiliúnaithe, do thoscaireachtaí na mBallstát agus do bhaill foirne institiúidí eile AE. Féadfaidh taighdeoirí agus mic léinn rochtain a iarraidh freisin.

 • Leabharlann Láir an Choimisiúin Eorpaigh Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. Deutsch (de) English (en) français (fr) Tá an Leabharlann Láir ar fáil do speisialtóirí agus do thaighdeoirí a dteastaíonn uathu saothair a bhaineann le lánpháirtiú na hEorpa a cheadú.
 • Leabharlanna an Choimisiúin Eorpaigh Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) Gach eolas faoi leabharlanna/ionaid doiciméadúcháin sa Choimisiún Eorpach.
 • Leabharlanna eile a bhaineann le lánpháirtiú na hEorpa Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en)

  Naisc le suímh ghréasáin leabharlanna na n-institiúidí eile.

 • Eurolib Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en)

  Grúpáil de leabharlanna institiúideacha an AE a chuireann feabhas ar fheidhmíocht fhoireann na leabharlainne trí theagmhálacha idirleabharlainne agus malartú foirne

Leabharlanna digiteacha

 • Catalóg Leabharlanna an Choimisiúin Eorpaigh (ECLAS) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) français (fr) Tugann ECLAS liosta de na saothair uile atá i Leabharlann Láir an Choimisiúin Eorpaigh ó 1978 i leith.
 • Europeana

  Cuardaigh an 6 mhilliún mír dhigiteach ar le bailiúcháin chultúrtha Eorpacha iad

 • Leabharlann na hEorpa

  Cuardaigh a bhfuil i leabharlanna náisiúnta na hEorpa de réir cineáil inneachair nó de réir tíre

 • Leabharlanna meán an AE

  Tugann institiúidí an AE cumhdach grianghraf, físe agus fuaime ar nuacht na hEorpa do chraoltóirí, gníomhaireachtaí nuachta, an preas scríofa agus aon duine a bhfuil ábhar faoin AE uaidh

Cartlanna AE

Cartanna staire institiúidí an AE

NÓTA: Tá a sheirbhís cartlainne féin ag gach institiúid is comhlacht chun a gcuid comhad is cáipéisí a bainistiú ar feadh a ré. Tá rochtain ar chartlanna staire an AE faoi réir riail an 30 bliain, .i. tugtar rochtain ar na comhaid don phobal 30 bliain tar éis a ndéanta.