You are here:

Leabharlanna agus cartlanna

Leabharlanna institiúidí an AE

Leabharlanna digiteacha

 • Catalóg Leabharlanna an Choimisiúin Eorpaigh (ECLAS) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) français (fr)

  Tugann ECLAS liosta de na saothair uile atá i Leabharlann Láir an Choimisiúin Eorpaigh ó 1978 i leith.

 • Europeana

  Cuardaigh an 6 mhilliún mír dhigiteach ar le bailiúcháin chultúrtha Eorpacha iad

 • Leabharlann na hEorpa

  Cuardaigh a bhfuil i leabharlanna náisiúnta na hEorpa de réir cineáil inneachair nó de réir tíre

 • Leabharlanna meán an AE

  Tugann institiúidí an AE cumhdach grianghraf, físe agus fuaime ar nuacht na hEorpa do chraoltóirí, gníomhaireachtaí nuachta, an preas scríofa agus aon duine a bhfuil ábhar faoin AE uaidh

Cartlanna AE

Cartanna staire institiúidí an AE

NÓTA: Tá a sheirbhís cartlainne féin ag gach institiúid is comhlacht chun a gcuid comhad is cáipéisí a bainistiú ar feadh a ré. Tá rochtain ar chartlanna staire an AE faoi réir riail an 30 bliain, .i. tugtar rochtain ar na comhaid don phobal 30 bliain tar éis a ndéanta.