Βιβλιοθήκες και αρχεία

 • Βιβλιοθήκες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

 • Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο προσωπικό του Συμβουλίου, τους ασκούμενους, τους αντιπροσώπους των κρατών μελών και το προσωπικό άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Μπορούν επίσης να ζητήσουν πρόσβαση ερευνητές και φοιτητές.

 • Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Deutsch (de) English (en) français (fr)
  Η Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για ειδικούς και ερευνητές που επιθυμούν να συμβουλευτούν υλικό για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
 • Βιβλιοθήκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής English (en) PDF
  Πληροφορίες για όλες τις άλλες βιβλιοθήκες και τα κέντρα τεκμηρίωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Άλλες βιβλιοθήκες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση English (en) PDF
  Σύνδεσμοι προς ιστοτόπους βιβλιοθηκών άλλων θεσμικών οργάνων.
 • Eurolib English (en)

  Κοινό δίκτυο των βιβλιοθηκών των οργάνων της ΕΕ, που συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των βιβλιοθηκών χάρη στην ενδοϋπηρεσιακή επικοινωνία και τις ανταλλαγές προσωπικού

 • Ψηφιακές βιβλιοθήκες

 • Κατάλογος των βιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECLAS) English (en) français (fr)
  Ο κατάλογος ECLAS περιλαμβάνει το σύνολο των αποκτημάτων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1978 και μετά.
 • Europeana

  Αναζητήστε πληροφορίες μέσα από τα 6 εκατομμύρια ψηφιακά λήμματα που περιέχονται στις ευρωπαϊκές πολιτισμικές συλλογές

 • Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη

  Αναζητήστε το περιεχόμενο των εθνικών βιβλιοθηκών της Ευρώπης ανά είδος περιεχομένου και ανά χώρα

 • Βιβλιοθήκες πολυμέσων της ΕΕ Deutsch (de) English (en) français (fr)

  Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προσφέρουν φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό των ευρωπαϊκών ειδήσεων σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, ειδησεογραφικά πρακτορεία, έντυπο Τύπο και σε οποιονδήποτε ζητεί παρόμοιο υλικό για την ΕΕ.

 • Αρχεία της ΕΕ

  Ιστορικά αρχεία των οργάνων της ΕΕ


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε όργανο και οργανισμός έχει τη δική του υπηρεσία αρχείων, η οποία διαχειρίζεται τα έγγραφα και τους φακέλους για όσο διαρκεί ο κύκλος ζωής τους. Για την πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία της ΕΕ ισχύει ο κανόνας των 30 ετών, δηλαδή, οι φάκελοι ανοίγουν για το κοινό αφού περάσουν 30 χρόνια από την ημερομηνία της δημιουργίας τους.

 • Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο - Ιστορικά αρχεία της ΕΕ English (en)

  Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας διαχειρίζεται τα ιστορικά αρχεία της ΕΕ και θέτει στη διάθεση του κοινού τα έγγραφα των ευρωπαϊκών οργάνων, καθώς και διαφόρων οργανώσεων και προσωπικοτήτων με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  Υλικό για τις νομοθετικές και πολιτικές δραστηριότητες του Κοινοβουλίου από το 1952 έως το 2009.

 • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  Στοιχεία και φάκελοι από το 1964

 • Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
 • Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

  Γνώμες, πρακτικά συνεδριάσεων και συνόδων της ολομέλειας, κανονισμοί

 • Επιτροπή των Περιφερειών
 • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 • Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 • Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Μηνιαίος απολογισμός των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων οργάνων της ΕΕ, από το 1994 έως το 2009.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;