You are here:

Biblioteker og arkiver

EU-institutionernes biblioteker

 • Rådet for Den Europæiske Unions Centralbibliotek

  Biblioteket er åbent for Rådets personale, praktikanter, delegerede fra medlemsstaterne og personale fra andre EU-institutioner. Forskere og studerende kan også få adgang.

 • Europa-Kommissionens Bibliotek og e-Ressourcecenter (Find-eR) Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

  Udforsk et væld af ressourcer om EU-politikker, EU-ret og meget mere i Kommissionens biblioteks trykte og elektroniske samlinger

 • Eurolib Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

  En gruppe biblioteker i EU-institutionerne, som gør bibliotekernes ansatte mere effektive gennem kontakt med andre biblioteker og udveksling af ansatte

Digitale biblioteker

 • Europeana

  Søg i de 6 millioner digitale opslag i Europas kultursamlinger

 • Det Europæiske Bibliotek

  Søg i Europas nationale biblioteker efter indhold eller land

 • EU's mediebiblioteker

  EU-institutionerne tilbyder radio- og tv-stationer, nyhedsagenturer, den skrevne presse og alle, der har brug for materiale om EU, foto-, video- og lyddækning af europæiske nyheder

EU's arkiver

EU-institutionernes historiske arkiver

Bemærk: EU's institutioner og organer har deres egne arkivtjenester, som tager hånd om deres egne dokumenter i hele deres livscyklus. EU's historiske arkiver er omfattet af 30-års-reglen, dvs. at dokumenter gøres offentligt tilgængelige 30 år efter, at de er udstedt.