Biblioteker og arkiver

 • EU-institutionernes biblioteker

 • Rådet for Den Europæiske Unions Centralbibliotek

  Biblioteket er åbent for Rådets personale, praktikanter, delegerede fra medlemsstaterne og personale fra andre EU-institutioner. Forskere og studerende kan også få adgang.

 • Europa-Kommissionens centralbibliotek Deutsch (de) English (en) français (fr)
  Centralbiblioteket er åbent for specialister og forskere, der ønsker at læse om europæisk integration.
 • Europa-Kommissionens biblioteker English (en) PDF
  Oplysninger om alle andre biblioteker/dokumentationscentre i Europa-Kommissionen.
 • Andre biblioteker med oplysninger om europæisk integration English (en) PDF
  Link til websites for andre institutioners biblioteker.
 • Eurolib English (en)
  En gruppe biblioteker i EU-institutionerne, som gør bibliotekernes ansatte mere effektive gennem kontakt med andre biblioteker og udveksling af ansatte
 • Digitale biblioteker

 • Europa-Kommissionens bibliotekskatalog (ECLAS) English (en) français (fr)
  ECLAS indeholder alt materiale i Europa-Kommissionens centralbibliotek siden 1978.
 • Europeana

  Søg i de 6 millioner digitale opslag i Europas kultursamlinger

 • Det Europæiske Bibliotek

  Søg i Europas nationale biblioteker efter indhold eller land

 • EU's mediebiblioteker Deutsch (de) English (en) français (fr)

  EU-institutionerne tilbyder radio- og tv-stationer, nyhedsagenturer, den skrevne presse og alle, der har brug for materiale om EU, foto-, video- og lyddækning af europæiske nyheder

 • EU's arkiver

  EU-institutionernes historiske arkiver


  Bemærk: EU's institutioner og organer har deres egne arkivtjenester, som tager hånd om deres egne dokumenter i hele deres livscyklus. EU's historiske arkiver er omfattet af 30-års-reglen, dvs. at dokumenter gøres offentligt tilgængelige 30 år efter, at de er udstedt.

 • Det Europæiske Universitetsinstitut – EU's historiske arkiver English (en)

  EU's historiske arkiver forvaltes af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. De stiller dokumenter fra EU-institutionerne – og fra proeuropæiske bevægelser og personligheder – til rådighed for borgerne

 • Europa-Parlamentet

  Materiale om Parlamentets lovgivningsarbejde og politiske aktiviteter fra 1952 til 2009

 • Rådet for Den Europæiske Union
 • Europa-Kommissionen Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Den Europæiske Unions Domstol
 • Den Europæiske Centralbank

  Dokumenter og sager tilbage fra 1964

 • Den Europæiske Revisionsret
 • Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
 • Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

  Udtalelser, mødereferater, forretningsordener og vedtægter

 • Regionsudvalget
 • Den Europæiske Investeringsbank Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Den Europæiske Ombudsmand
 • Europæisk tilsynsførende for databeskyttelse
 • Bulletin for Den Europæiske Union

  Giver hver måned en oversigt over Kommissionens og de andre EU-institutioners virksomhed fra 1994 til 2009.

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?