You are here:

Knihovny a archivy

Knihovny institucí EU

 • Ústřední knihovna Rady Evropské unie

  Knihovna je k dispozici zaměstnancům Rady, stážistům, delegátům z členských států a zaměstnancům jiných institucí EU. O přístup si však mohou zažádat i badatelé a studenti.

 • Ústřední knihovna Evropské komise Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu Deutsch (de) English (en) français (fr) Knihovnu mohou využívat odborníci a badatelé, kteří potřebují nahlédnout do materiálů o evropské integraci.
 • Knihovny Evropské komise Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) Informace o všech ostatních knihovnách / dokumentačních střediscích Evropské komise.
 • Další knihovny se zdroji o evropské integraci Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) Odkazy na internetové stránky knihoven dalších institucí.
 • Eurolib Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) Seskupení knihoven institucí EU, které se prostřednictvím kontaktů a výměnných programů snaží zlepšovat výkon svých pracovníků

Digitální knihovny

 • Katalog knihovny Evropské komise (ECLAS) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) français (fr) V katalogu ECLAS najdete veškerý fond Ústřední knihovny Evropské komise od roku 1978.
 • Europeana

  Vyhledávání v 6 milionech digitálních položek náležejících evropským kulturním sbírkám

 • Evropská knihovna

  Vyhledávání v národních knihovnách evropských zemí podle států nebo typu sbírek

 • Audiovizuální knihovny EU

  Evropské instituce dávají k dispozici fotografie, videa a audiozáznamy zpráv o EU, které mohou být využívány provozovateli televizního či rozhlasového vysílání, tiskovými agenturami, novináři apod.

Archivy EU

Historické archivy orgánů EU

UPOZORNĚNÍ: Každá instituce a orgán má oddělení, které se stará o dokumenty a složky po celou dobu jejich existence. Zpřístupňování archivních materiálů EU podléhá lhůtě 30 let – veřejnost dostává k dokumentům přístup po 30 letech od jejich vzniku.