You are here:

Knihovny a archivy

Knihovny institucí EU

Digitální knihovny

 • Katalog knihovny Evropské komise (ECLAS) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) français (fr)

  V katalogu ECLAS najdete veškerý fond Ústřední knihovny Evropské komise od roku 1978.

 • Europeana

  Vyhledávání v 6 milionech digitálních položek náležejících evropským kulturním sbírkám

 • Evropská knihovna

  Vyhledávání v národních knihovnách evropských zemí podle států nebo typu sbírek

 • Audiovizuální knihovny EU

  Evropské instituce dávají k dispozici fotografie, videa a audiozáznamy zpráv o EU, které mohou být využívány provozovateli televizního či rozhlasového vysílání, tiskovými agenturami, novináři apod.

Archivy EU

Historické archivy orgánů EU

UPOZORNĚNÍ: Každá instituce a orgán má oddělení, které se stará o dokumenty a složky po celou dobu jejich existence. Zpřístupňování archivních materiálů EU podléhá lhůtě 30 let – veřejnost dostává k dokumentům přístup po 30 letech od jejich vzniku.