Knihovny a archivy

 • Knihovny institucí EU

 • Ústřední knihovna Rady Evropské unie

  Knihovna je k dispozici zaměstnancům Rady, stážistům, delegátům z členských států a zaměstnancům jiných institucí EU. O přístup si však mohou zažádat i badatelé a studenti.

 • Ústřední knihovna Evropské komise Deutsch (de) English (en) français (fr)
  Knihovnu mohou využívat odborníci a badatelé, kteří potřebují nahlédnout do materiálů o evropské integraci.
 • Knihovny Evropské komise English (en) PDF
  Informace o všech ostatních knihovnách / dokumentačních střediscích Evropské komise.
 • Další knihovny se zdroji o evropské integraci English (en) PDF
  Odkazy na internetové stránky knihoven dalších institucí.
 • Eurolib English (en)
  Seskupení knihoven institucí EU, které se prostřednictvím kontaktů a výměnných programů snaží zlepšovat výkon svých pracovníků
 • Digitální knihovny

 • Katalog knihovny Evropské komise (ECLAS) English (en) français (fr)
  V katalogu ECLAS najdete veškerý fond Ústřední knihovny Evropské komise od roku 1978.
 • Europeana

  Vyhledávání v 6 milionech digitálních položek náležejících evropským kulturním sbírkám

 • Evropská knihovna

  Vyhledávání v národních knihovnách evropských zemí podle států nebo typu sbírek

 • Audiovizuální knihovny EU Deutsch (de) English (en) français (fr)

  Evropské instituce dávají k dispozici fotografie, videa a audiozáznamy zpráv o EU, které mohou být využívány provozovateli televizního či rozhlasového vysílání, tiskovými agenturami, novináři apod.

 • Archivy EU

  Historické archivy orgánů EU


  UPOZORNĚNÍ: Každá instituce a orgán má oddělení, které se stará o dokumenty a složky po celou dobu jejich existence. Zpřístupňování archivních materiálů EU podléhá lhůtě 30 let – veřejnost dostává k dokumentům přístup po 30 letech od jejich vzniku.

 • Evropský univerzitní institut – Historické archivy EU English (en)

  Za správu historických archivů EU odpovídá Evropský univerzitní institut ve Florencii. Poskytuje veřejnosti přístup k dokumentům Evropských orgánů a proevropských hnutí a osobností.

 • Evropský parlament

  Informace týkající se legislativní a politické činnosti Evropského parlamentu v letech 1952-2009

 • Rada Evropské unie
 • Evropská komise Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Soudní dvůr Evropské unie
 • Evropská centrální banka

  Záznamy od roku 1964

 • Evropský účetní dvůr
 • Evropská služba pro vnější činnost 
 • Evropský hospodářský a sociální výbor

  Stanoviska, zápisy ze schůzí a plenárních jednání, nařízení

 • Výbor regionů
 • Evropská investiční banka Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Evropský veřejný ochránce práv
 • Evropský inspektor ochrany údajů
 • Zpravodaj Evropské unie

  Měsíční přehled činností Evropské komise a ostatních orgánů EU od roku 1994 do roku 2009.

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?