You are here:

Библиотеки и архиви

Библиотеки на институциите на ЕС

Цифрови библиотеки

 • Каталог на библиотеките на Европейската комисия (ECLAS) Избор на превод за предходната връзка English (en) français (fr)

  В каталога ECLAS се съдържа пълен списък на библиотечните фондове на Централната библиотека на Европейската комисия от 1978 г. Насам.

 • Европеана

  Търсете в културните колекции на Европеана от над 6 млн. елемента цифрово съдържание

 • Европейска библиотека

  Търсете в съдържанието на националните библиотеки на Европа по вид съдържание или по държава

 • Медийни библиотеки на ЕС

  Институциите на ЕС предлагат фото, видео и аудио материали за актуални европейски събития, които могат да се използват от радио- и телевизионни оператори, новинарски агенции, печата и всеки, които има нужда от материал за ЕС

Архиви на ЕС

Исторически архиви на институциите на ЕС

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички институции и органи имат своя архивна служба, която се грижи за техните документи и досиета през целия им жизнен цикъл. За историческите архиви на ЕС важи 30-годишното правило, съгласно което документите се предоставят за достъп от обществеността 30 години след тяхното изготвяне.