Навигационна пътека

Библиотеки и архиви

 • Библиотеки на институциите на ЕС

 • Централна библиотека на Съвета на Европейския съюз

  Библиотеката е отворена за служители на Съвета, стажанти, делегати от държавите членки и служители от други институции на ЕС. Научни работници и студенти също могат да поискат достъп.

 • Централна библиотека на Европейската комисия Deutsch (de) English (en) français (fr)
  Централната библиотека е достъпна за специалисти и изследователи, които искат да се запознаят с материали за европейската интеграция.
 • Библиотеки на Европейската комисия English (en) PDF
  Информация за всички библиотечни/документационни центрове в Европейската комисия.
 • Други библиотеки, свързани с европейската интеграция English (en) PDF
  Връзки към уебстраниците на библиотеките на други институции.
 • Eurolib English (en)

  Група институционални библиотеки на ЕС, която подобрява работата на библиотечните служители чрез контакти между библиотеките и обмен на служители

 • Цифрови библиотеки

 • Каталог на библиотеките на Европейската комисия (ECLAS) English (en) français (fr)
  В каталога ECLAS се съдържа пълен списък на библиотечните фондове на Централната библиотека на Европейската комисия от 1978 г. Насам.
 • Европеана

  Търсете в културните колекции на Европеана от над 6 млн. елемента цифрово съдържание

 • Европейска библиотека

  Търсете в съдържанието на националните библиотеки на Европа по вид съдържание или по държава

 • Медийни библиотеки на ЕС Deutsch (de) English (en) français (fr)

  Институциите на ЕС предлагат фото, видео и аудио материали за актуални европейски събития, които могат да се използват от радио- и телевизионни оператори, новинарски агенции, печата и всеки, които има нужда от материал за ЕС

 • Архиви на ЕС

  Исторически архиви на институциите на ЕС


  ЗАБЕЛЕЖКА: Всички институции и органи имат своя архивна служба, която се грижи за техните документи и досиета през целия им жизнен цикъл. За историческите архиви на ЕС важи 30-годишното правило, съгласно което документите се предоставят за достъп от обществеността 30 години след тяхното изготвяне.

 • Европейски университетски институт - Исторически архиви на ЕС English (en)

  Историческите архиви на ЕС се управляват от Европейския университетски институт във Флоренция. Той предоставя достъп на обществеността до документи на европейските институции, както и на проевропейски движения или личности

 • Европейски парламент

  Информация за законодателната и политическата дейност на Парламента от 1952 г. до 2009 г.

 • Съвет на Европейския съюз
 • Европейска комисия Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Съд на Европейския съюз
 • Европейска централна банка

  Документи от 1964 г. насам

 • Европейска сметна палата
 • Европейска служба за външна дейност 
 • Европейски икономически и социален комитет

  Становища, записи от заседания и пленарни сесии и регламенти

 • Комитет на регионите
 • Европейска инвестиционна банка Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Европейски омбудсман
 • Европейски надзорен орган за защита на данните
 • Бюлетин на Европейския съюз

  Месечен бюлетин за дейностите на Европейската комисия и другите институции на ЕС от 1994 г. до 2009 г.

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?