You are here:

EU-institutionernas personal och leverantörer

  • Riktlinjer för EU:s webbplatser

    EU-kommissionens handledning för alla som arbetar med EU-webbplatser – webbansvariga, redaktörer, skribenter och webbutvecklare.

  • EU-kommissionens visuella identitet Visa översättning av föregående länk Deutsch (de) English (en) français (fr)

    Grundregler för hur man använder EU-kommissionens logotyp och visuella identitet på olika kommunikationsprodukter.