You are here:

ES iestāžu darbinieki un līgumdarbinieki

  • Informācijas sniedzēju rokasgrāmata

    Eiropas Komisijas sagatavota rokasgrāmata, kas domāta katram, kas gatavo un publicē materiālus ES tīmekļa vietnēm, tostarp tīmekļa pārziņiem, redaktoriem, satura nodrošinātājiem, programmētājiem un līgumdarbiniekiem

  • Eiropas Komisijas vizuālā identitāte Izvēlieties saites tulkojumu Deutsch (de) English (en) français (fr)

    Pamatprincipi, pēc kuriem Eiropas Komisijas logotips un vizuālā identitāte pielāgojami visdažādākajiem komunikācijas veidiem.