ES iestāžu darbinieki un līgumdarbinieki

  • Informācijas sniedzēju rokasgrāmata English (en)

    Eiropas Komisijas sagatavota rokasgrāmata, kas domāta katram, kas gatavo un publicē materiālus ES tīmekļa vietnēm, tostarp tīmekļa pārziņiem, redaktoriem, satura nodrošinātājiem, programmētājiem un līgumdarbiniekiem

  • Eiropas Komisijas vizuālā identitāte Deutsch (de) English (en) français (fr)

    Pamatprincipi, pēc kuriem Eiropas Komisijas logotips un vizuālā identitāte pielāgojami visdažādākajiem komunikācijas veidiem.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?