Πηγές για προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΕ

  • Οδηγός για πολυμέσα English (en)

    Εργαλείο αναφοράς και οδηγός ορθών πρακτικών για εκδόσεις πολυμέσων, που απευθύνεται στο προσωπικό και στους εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΕ

  • Οδηγός για τους παρόχους πληροφοριών English (en)

    Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όσους ασχολούνται με τους ιστότοπους της ΕΕ, όπως διαχειριστές, συντάκτες, επιμελητές, σχεδιαστές ιστοσελίδων και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες.

  • Οπτική ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Deutsch (de) English (en) français (fr)

    Βασικές αρχές για την εφαρμογή του λογότυπου και της οπτικής ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ολόκληρο το φάσμα προϊόντων επικοινωνίας.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;