You are here:

Служители на институциите на ЕС

  • Наръчник за доставчиците на информационни услуги

    Наръчник на Европейската комисия за работещите по уебсайтове на ЕС, включително уеб администратори, редактори, автори на съдържание, уеб разработчиците и изпълнители по договори.

  • Визуална идентичност на Европейската комисия Избор на превод за предходната връзка Deutsch (de) English (en) français (fr)

    Основни принципи за използване на логото и визуалната идентичност на Европейската комисия в различни комуникационни продукти.