Navigačný riadok

Databázy podľa oblastí

 • Archívy
 • ARCHISplus – Archívy (historické) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Historické dokumenty inštitúcií (registratúra) English (en) français (fr)
 • Na začiatok

 • Audiovizuálna činnosť a médiá
 • Bibliografické / dokumentačné referencie
 • ECLAS – Knižničný katalóg Európskej komisie English (en) français (fr)
 • Medzinárodné dohody English (en)
 • Repozitár akademických publikácií, Európsky univerzitný inštitút English (en)
 • Na začiatok

 • Clá a obchod
 • Dane
 • Dane v Európe Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Daňové a colné on-line databázy Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kontrola platnosti IČ DPH (VIES) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Na začiatok

 • Doprava a cestovanie
 • Kontakty
 • Médiá
 • Poľnohospodárstvo
 • Právo
 • Priemysel / Energetika
 • Chemikálie (legislatívna databáza) - LEGICHIM
 • TRIS (Systém informácií o technických predpisoch) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Na začiatok

 • Regióny a miestny rozvoj
 • Celkové profily miest v EÚ a kandidátskych krajinách (Mestský audit) English (en)
 • Databáza Hodnotenie miest (Mestský audit) English (en)
 • Databáza Porovnanie miest (Mestský audit) English (en)
 • Databáza úspešných projektov podporených z Európskeho sociálneho fondu Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Databáza úspešných projektov podporených zo štrukturálnych fondov (a z Kohézneho fondu) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • INFOREGIO – Regionálna politika (databáza programov) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • JESSICA – Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Štatistiky 357 miest z celej Európy English (en)
 • Na začiatok

 • Sociálne otázky: zamestnanosť, spotrebitelia, vzdelávanie, drogy
 • Databáza právnych predpisov spotrebiteľského aquis dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • EIRONLINE – Európske monitorovacie stredisko pre pracovno-právne vzťahy English (en)
 • EQUAL (Iniciatíva Spoločenstva v oblasti zamestnanosti) – databáza projektov
 • EURES – Európske služby zamestnanosti (databáza pracovných miest)
 • EURODESK – programy a možnosti pre mladých ľudí a ostatných aktérov činností v oblasti mládeže English (en)
 • Európska databáza finančného vzdelávania English (en)
 • EURYDICE – Informácie a publikácie o systémoch a politikách vzdelávania v Európe Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • LEONARDO – Vzdelávanie English (en)
 • PLOTEUS – možnosti vzdelávania v Európe
 • Programy celoživotného vzdelávania English (en)
 • VET-Bib (Bibliografická databáza pre odborné vzdelávanie a prípravu) English (en)
 • Životné podmienky v mestách v EÚ a kandidátskych krajinách (Mestský audit) English (en)
 • Na začiatok

 • Štatistické klasifikácie
 • RAMON (Európa) – Štatistické klasifikácie Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Na začiatok

 • Terminológia
 • Verejné obstarávanie
 • Verejné zdravie
 • Vonkajšie vzťahy, Rozvojová pomoc
 • Výskum
 • Alternatívne metódy k pokusom vykonávaným na zvieratách (DB-ALM) English (en)
 • CORDIS – Výskumné projekty Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl)
 • CORDIS – Výskumní partneri Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl)
 • CORDIS – Výzvy na predkladanie ponúk English (en)
 • EURAXESS – Pracovné príležitosti pre vedecko-výskumných pracovníkov English (en)
 • INCO: Medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a vývoja English (en)
 • Odborné centrum dopravného výskumu (OCDV) English (en)
 • Susta-Info – spoločná internetová databáza výsledkov výskumov a osvedčených postupov Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Na začiatok

 • Životné prostredie
 • EPER – Európsky register emisií znečisťujúcich látok čeština (cs) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) magyar (hu) italiano (it) polski (pl) português (pt)
 • ESIS – Európsky informačný systém chemických látok
 • LIFE – Databáza projektov v oblasti prírody English (en)
 • LIFE – Databáza projektov v oblasti životného prostredia English (en)
 • LIFE – Databáza projektov v tretích krajinách English (en)
 • URBAN – Osvedčené postupy v mestskom riadení a udržateľnosti mestského prostredia Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)
 • Na začiatok

Nenašli ste, čo hľadáte? Skúste Abecedný zoznamAÁÄBCČDĎDzEÉFGHChIÍJKLĹĽMNŇOÓÔPQRŔSŠTŤUÚVWXYÝZŽ