Ścieżka nawigacji

Bazy danych według tematu

 • Archiwum
 • ARCHISplus – Archiwa historyczne Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Archiwa historyczne Unii Europejskiej (depozytariusz) English (en) français (fr)
 • Początek strony

 • Badania naukowe
 • Alternatywne metody wobec doświadczeń przeprowadzanych na zwierzętach (DB-ALM) English (en)
 • CORDIS – Pomoc w szukaniu partnera badawczego
 • CORDIS – Wyszukiwanie projektów badawczych
 • CORDIS – Zaproszenia do składania wniosków English (en)
 • EURAXESS – Możliwości kariery dla pracowników naukowych English (en)
 • INCO – Współpraca międzynarodowa w zakresie badań i rozwoju English (en)
 • Susta-Info – Wspólna baza danych on-line obejmująca wyniki badań i najlepsze praktyki Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Transport Research Knowledge Center (TRKC) – portal poświęcony badaniom w dziedzinie transportu English (en)
 • Początek strony

 • Bibliografia / odniesienia do dokumentów
 • Baza publikacji akademickich, Europejski Instytut Uniwersytecki English (en)
 • ECLAS – Katalog bibliotek Komisji Europejskiej English (en) français (fr)
 • Umowy międzynarodowe English (en)
 • Początek strony

 • Informacje dla prasy
 • Klasyfikacje statystyczne
 • Kontakt
 • Kwestie społeczne: zatrudnienie, ochrona konsumentów, edukacja, narkotyki
 • EIROnline – Europejskie Obserwatorium Stosunków Przemysłowych English (en)
 • EQUAL – Baza projektów w dziedzinie zatrudnienia
 • EURES – Europejski portal mobilności zawodowej (wyszukiwanie ofert pracy)
 • EURODESK – programy i możliwości dla młodych ludzi, organizacji młodzieżowych i instytucji działających na rzecz młodzieży English (en)
 • Europejska baza danych dotyczących edukacji finansowej English (en)
 • EURYDICE – Informacje i publikacje na temat systemów szkolnictwa i polityki oświatowej w Europie Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • LEONARDO – Edukacja English (en)
 • PLOTEUS – Portal o możliwościach kształcenia w Europie
 • Prawodawstwo dotyczące ochrony konsumentów dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Programy uczenia się przez całe życie English (en)
 • VET-Bib – Baza danych bibliograficznych na temat kształcenia i szkolenia zawodowego English (en)
 • Warunki życia w miastach w państwach członkowskich UE i w krajach kandydujących (audyt miejski) English (en)
 • Początek strony

 • Podatki
 • Bazy danych na temat podatków i ceł Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Podatki w Europie Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • VIES – System wymiany informacji o VAT Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Początek strony

 • Polityka audiowizualna i media
 • Polityka celna i handlowa
 • Prawodawstwo
 • Przemysł / energia
 • Chemikalia (baza aktów prawnych) - LEGICHIM
 • TRIS – System informacji o przepisach technicznych dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Początek strony

 • Regiony i rozwój lokalny
 • INFOREGIO – Polityka regionalna (wyszukiwanie programów) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • JESSICA – Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ogólna charakterystyka miast w państwach członkowskich UE i w krajach kandydujących (audyt miejski) English (en)
 • Porównywalne dane na temat miast europejskich (audyt miejski) English (en)
 • Ranking miast europejskich (audyt miejski) English (en)
 • Statystyki dotyczące 357 miast europejskich English (en)
 • Wyszukiwanie projektów wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Wyszukiwanie projektów wspieranych w ramach funduszy strukturalnych (oraz Funduszu Spójności) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Początek strony

 • Rolnictwo
 • Środowisko naturalne
 • Stosunki zewnętrzne, pomoc rozwojowa
 • Terminologia
 • Transport i podróże
 • Udzielanie zamówień
 • Zdrowie publiczne

Nie znajdujesz potrzebnych informacji? Zajrzyj do indeksu „Od A do ZAABCĊDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŻŹ