Navigācijas ceļš

Datubāzes (sakārtotas tematiski)

 • Ārējās attiecības un palīdzība attīstības jomā
 • Arhīvi
 • Vēsturiski iestāžu dokumenti (to glabātuve) English (en) français (fr)
 • “ARCHISplus” (vēstures arhīvu datubāze) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Uz augšu

 • Atsauces uz dokumentiem un bibliogrāfiskas atsauces
 • Akadēmisko publikāciju datubāze, Eiropas Universitātes institūts English (en)
 • Starptautiski līgumi English (en)
 • “ECLAS” — Eiropas Komisijas Bibliotēku katalogs English (en) français (fr)
 • Uz augšu

 • Audiovizuālie un plašsaziņas līdzekļi
 • Iepirkumi
 • Kontaktinformācija
 • Lauksaimniecība
 • Muita un tirdzniecība
 • Nodokļu politika
 • Internetā pieejamas datubāzes par nodokļiem un muitu Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Nodokļi Eiropā Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • PVN numura pārbaude (PVN informācijas apmaiņas sistēmā) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Uz augšu

 • Pētniecība
 • Datubāze “EURAXESS” (karjeras iespējas zinātniekiem) English (en)
 • Informācijas centrs transporta pētniecības jomā English (en)
 • Starptautiskā sadarbība pētniecības un izstrādes jomā English (en)
 • Vietnes “CORDIS” sadaļa, kur atrodami uzaicinājumi piedalīties konkursos English (en)
 • Vietnes “CORDIS” sadaļa, kur varat meklēt pētniecības partnerus Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl)
 • Vietnes “CORDIS” sadaļa, kur varat meklēt pētniecības projektus Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl)
 • “DB-ALM” (datubāze par eksperimentiem ar dzīvniekiem alternatīvām metodēm) English (en)
 • “Susta-Info” (datubāze ar pētījumu rezultātiem un paraugpraksi) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Uz augšu

 • Prese
 • Datubāze “RAPID” (paziņojumi presei) English (en) français (fr)
 • Uz augšu

 • Reģioni un vietējā attīstība
 • Datubāze "Pilsētu reitings" (pilsētanalīze) English (en)
 • Datubāze "Pilsētu salīdzinājums" (pilsētanalīze) English (en)
 • Datubāze par veiksmīgiem Eiropas Sociālā fonda atbalstītiem projektiem Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Datubāze veiksmīgiem par struktūrfondu (un Kohēzijas fonda) atbalstītiem projektiem Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • ES dalībvalstu un kandidātvalstu pilsētu vispārīgs apraksts (pilsētanalīze) English (en)
 • Statistika par 357 pilsētām visā Eiropā English (en)
 • “INFOREGIO” (reģionālās politikas programmu datubāze) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • “JESSICA” (Eiropas apvienotais atbalsts ilgtspējīgiem ieguldījumiem pilsētu teritorijā) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Uz augšu

 • Rūpniecība un enerģētika
 • Datubāze “LEGICHIM” (tiesību akti par ķīmiskām vielām)
 • “TRIS” (Tehnisko noteikumu informācijas sistēma). dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Uz augšu

 • Sabiedrības veselība
 • Datubāze par traumatismu English (en)
 • Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra publikāciju datubāze English (en)
 • Eiropas Zāļu aģentūras datubāze “EudraPharm”
 • “EDDRA” (informācijas apmaiņas sistēma attiecībā uz narkotiku pieprasījuma samazināšanas pasākumiem) English (en)
 • “ELDD” (Eiropas juridiskā datubāze par narkotikām) English (en)
 • Uz augšu

 • Sociālā joma: nodarbinātība, patērētāji, izglītība, narkotikas
 • Datubāze par tiesību aktiem, kas regulē patērētāju aizsardzību dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Dzīves apstākļi ES dalībvalstu un kandidātvalstu pilsētās (pilsētanalīze) English (en)
 • Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) datubāze darba meklētājiem
 • ES datubāze par patērētāju izglītošanu finanšu lietās English (en)
 • Mūžizglītības programma English (en)
 • Programmas “Leonardo da Vinchi” datubāze (izglītības jomā) English (en)
 • Projektu datubāze “EQUAL” (iniciatīva nodarbinātības jomā)
 • “EIRONLINE” (Eiropas Darba attiecību novērošanas centrs) English (en)
 • “EURODESK” (programmas un iespējas jauniešiem un citiem, kas nodarbojas ar jaunatnes lietām) English (en)
 • “EURYDICE” (informācija un publikācijas par izglītības sistēmām un politiku Eiropā) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • “PLOTEUS” (portāls par mācību iespējām visā Eiropā)
 • “VET-Bib” (arodizglītības un mācību bibliogrāfiskā datubāze) English (en)
 • Uz augšu

 • Statistiskā nomenklatūra
 • Datubāze “RAMON” (portālā “Europa”) - statistiskā klasifikācija Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Uz augšu

 • Terminoloģija
 • Tieslietas
 • Transports un ceļošana
 • Vide
 • Iniciatīva “URBAN” (laba prakse pilsētvadībā un ilgtspējības nodrošināšanā) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)
 • Instrumenta “LIFE” projektu datubāze (dabas aizsardzības jomā) English (en)
 • Instrumenta “LIFE” projektu datubāze (sadarbība ar trešām valstīm) English (en)
 • Instrumenta “LIFE” projektu datubāze (vides jomā) English (en)
 • EPER - European pollutant emission register čeština (cs) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) magyar (hu) italiano (it) polski (pl) português (pt)
 • “ESIS” (ķīmisko vielu datubāze)
 • Uz augšu

Neizdodas atrast? Izmēģiniet alfabētisko sarakstu!AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOOPRSŠTUŪVZŽ